Samsun Bafra İlçesinin Özellikleri, Konumu, Tarihçesi, Gezilecek Yerler

0

Bafra nerededir? Samsun Bafra ilçesinin özellikleri, coğrafi konumu nedir? Bafra’nın tarihçesi. Bahra ile ilgili bilgi.

bafra

Kaynak: samsun.gov.tr

Bafra; Samsun ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. İlin kuzeyinde; Kuzeyden Karadeniz, doğudan On Dokuz Mayıs ve Karadeniz, güneydoğudan Kavak, güneyden Havza ve Vezirköprü, batıdan Alaçam ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklannm kuzey bölümü, Kızılırmak’ın oluşturduğu ve Bafra Ovası adıyla anılan geniş delta ile kaplıdır. Ovanın güneyinde yükselti artarak Yün Dağı’nda 1.194 m’ye ulaşır. Kocadağ, Böğürtlentepe, Kiliktepe, Bünyantepe öteki önemli yükseltileridir. Batı yönünden ilçe topraklarına giren Kızılırmak, Yün Dağı kuzey eteklerinden kuzeye döner, doğu ve batıdaki tepelerden inen derelerle beslenir. Geniş bir delta ovası oluşturarak Karadeniz’e dökülür. Kıyıda Karaboğaz, Liman ve Balık adlarıyla anılan deniz kulakları (kıyı gölleri) vardır. İlçede, Karadeniz iklimi egemendir. Yazlar serin, kışlar ılıman geçer. Yağış mevsimlere düzenli dağılır. Yıllık ortalama sıcaklık 14-14°C, yağış tutarı 725 mm’dir. Kıyıda delta kesiminde, ırmak boyunca çınar, kavak, söğüt ve kızılağaçlar; daha içerilere girildikçe yamaçlarda kayın, gürgen, meşe, fındık, akçaağaç, kızılağaç, kestane, ıhlamur, görülür. Yükselti arttıkça kayın ağırlıklı geniş yapraklı orman ağaçları ortaya çıkar. Daha yükseklerde karaçam, göknar karışıma katılır. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım Bafra Ovası’ nda yoğunlaşır. Bafra Ovası, ülke tütün üretiminde çok önemli bir yere sahiptir. Toplam tütün üretiminin % 25′ ine yakını Bafra Ovası’ndan alınır. Mısır; buğday, arpa, şekerpancarı, ayçiçeği, fındık, elma, şeftali, başlıca önemli tarımsal ürünlerdir. Koyun, keçi ve büyükbaş hayvan beslenir. Başta tütün olmak üzere, tarım ürünleri ticareti yapılır. Tütün işleme, çeltik, orman ürünleri işleyen küçük ölçekli endüstri kuruluşları vardır.

Samsun-Sinop Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 20 m yükseltide düz bir alanda kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 46 km uzaklıktadır.

Tarih:

İlçedeki İkiztepe Höyüğü’nde yapılan kazılarda açığa çıkarılan arkeolojik buluntular, yöreye İÖ 4000’lerde yerleşildiğini göstermektedir. İÖ 17. yüzyılda bölge, Hititlerin baş düşmanlarından olan Kaşkaların egemenliği altındaydı. Deniz Kavimlerinin yıktığı Hitit İmparatorluğu’ndan sonra uzun süre merkezi otoritenin dışında yaşayan bölge, İÖ 6. yüzyılda Kimmerlerin saldırısına uğradı, İÖ 546’da tüm Anadolu gibi Pers egemenliğine girdi, İÖ 3. yüzyılda Pontus Krallığı’na, İÖ 1. yüzyılda Roma’ya bağlandı. İS 395′ Bizans topraklarında kaldı. II. Kılıç Arsan döneminde (13. yüzyıl) Anadolu Selçuklu topraklarına bağlandı. 14. yüzyılda Tacettinoğulları Beyliği topraklarında kaldı. 1418’de Osmanlı egemenliğine girdi.


Leave A Reply