Samuel Barber Kimdir? Amerikalı Romantik Müzik Bestecisi Hayatı

0
Advertisement

Samuel Barber kimdir, ne yapmıştır? Amerikalı romantik müzik bestecisi Samuel Barber hayatı, biyografisi, eserleri ve besteleri nelerdir, hakkında bilgi.

Samuel Barber (d. 9 Mart 1910, West Chester, Pennsylvania – ö. 23 Ocak 1981, New York kenti, ABD), besteci. ABD besteciliğindeki lirik ve romantik eğilimlerin en etkileyici temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Barber küçük yaşta piyano çalmayı öğrendi; çok geçmeden de beste yapmaya başladı. 1924’te Philadelphia’daki Curtis Müzik Enstitüsü’ne girdi. Burada piyano ve kompozisyonun yanında, şan ve orkestra yönetmenliği öğrenimi gördü.

1934’te mezun olduktan sonra kendini tümüyle besteciliğe verdi. Modern müziğin bazı teknik yöntemlerini özümleyerek kendine özgü bir üslup geliştirdi; ama hiçbir zaman deney uğruna deneyciliğe girişmedi. Ününü, Sheridan’ın aynı adı taşıyan komedisi üzerine bestelediği Opus 5 uvertürü School for Scandal (1933; Skandal Okulu) ve Shelley’nin Prometheus Unbound (Zincirlerinden Kurtulmuş Prometheus) adh yapıtından esinlenerek yazdığı Opus 7 Music for a Scene from Shelley (1935; Shelley’den Bir Sahne için Müzik) ile yaptı.

Barber’ın birçok yapıtı edebiyat ürünlerini anıştırırsa da, müziği dar anlamda betimleyici değildir. Bu bakımdan önemli olan iki yapıtı Opus 12 ve Opus 17 Essays for Orchestra’dır (1938, 1942; Orkestra İçin Denemeler). Bunlar edebi türlerin müzikteki karşılıkları olarak düşünülmüştür. Barber’ın çalgı bestelerinde yapısal kaygılar egemendir. Armonide büyük bir sertlik vardır, ama temel tonalite sağlamdır. Ritmik dizeler tutarlılığı yitirmeksizin gücünü korur.

Barber 1936’da Opus 11 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü besteledi. 1938’de bunun yaylı çalgılar orkestrasına uyarlanmış ağır bölümü, Arturo Toscanini yönetimindeki NBC Senfoni Orkestrası tarafından Yaylı Çalgılar İçin Adagio adı altında seslendirildi ve gerek Amerika’da, gerek Avrupa’da olağanüstü bir ilgiyle karşılandı.

Advertisement

Opus 9 Birinci SenfonCsi (1936; gözden geçirilmiş biçimi, 1942) romantik geleneği sürdüren Barber 1943’te saflarına katıldığı ABD Hava Kuvvetleri’nce sipariş edilen Opus 19 İkinci Senfoni’sinde (1944, gözden geçirilmiş biçimi; 1947) havacılıkta yararlanılan radyo sinyallerine benzer ses veren elektronik bir çalgı kullandı. Yapıtın gözden geçirilmiş biçiminde bu çalgının yerini mi bemol klarnet aldı.

Barber’ın ayrıca Opus 14 Keman Konçertosu (1941) ve Opus 22 Viyolonsel Konçertosu (1946) da vardır. Opus 26 Piyano Sonatı (1949) bir Amerikalı besteci tarafından bu formda bestelenmiş en iddialı yapıttır. Diğer besteleri sesler ve yaylılar dörtlüsü için Opus 3 Dover Beach (1931; Dover Kumsalı); orkestra eşliğinde üç vokal yapıt olan Opus 24 Knoxville: Summer of 1915 (1948; Knoxville: 1915 Yazı), Opus 30 Prayers of Kierkegaard (1954; Kierkegaard’ ın Duaları) ve Opus 39 Andromache’s Farewell (1962; Andromakhe’nin Vedası); Opus 23 Medea (1947); 1958’de New York Metropolitan Operası’nca sahnelenen ve Pulitzer Ödülü’nü kazanan Vanessa opera-sıdır.

Opus 38 Piyano Konçertosu (1962) Barber’ın dünyadaki ününü artırdı ve ona bir Pulitzer Ödülü daha getirdi (1963). 1966’da Metropolitan Operası’nın Lincoln Sahne Sanatları Merkezi’ndeki yeni salonunun açılışı Barber’ın Antony and Cleopatra adh operası ile yapıldı. Bir durgunluk döneminin ardından Barber orkestra için beste yapmayı sürdürdü. Lovers (Sevdalılar) ve Fadograph of a Yestern Scene (Dünden Bir Sahne İçin Fadograf) ilk kez 1971’de seslendirildi. Third Essay for Orc-hestra’nin (Orkestra İçin Üçüncü Deneme) ilk çalmışı ise 1980’de yapıldı.


Kısa Biyografisi

Samuel BARBER; 9 Mart 1910, West Chester – 23 Ocak 1981 New York. Amerikan bestecisidir. Curtis Enstitüsü’nde müzik eğitimi görmüş, İsabella Vengerova’dan piyano, Rosario Scelero’dan bestecilik öğrenmiştir. 1935 yılında Roma, aynı yıl ve 1936’da Pulitzer ödüllerini almıştır. Gelenekçi, «Neo-romantik» diye tanıtılan bir bestecidir. Başlıca yapıtları arasında iki senfoni, «Adagio» bölümü ile ün kazanmış bir yaylı çalgılar dörtlüsü, keman konçertosu, koro ve orkestra için «Kirkegaard Duaları», «Vanessa» ve New York’da «Lincoln Center»deki Yeni Metropolitan Operasının açılışı onuruna bestelediği «Caesar and Cleopatra» adlı opera vardır.


BİR BÖLÜMLÜ SENFONİ

İlk yorumu: 1936 Roma.
Besteci 1935 – 1936 yıllarında verdiği bu yapıt konusunda şu açıklamayı yapıyor: «Dört bölümlü klasik bir senfoniye yönelen çalışmanın sentetik denemesidir. Yapı üç ana «tema» üzerine oturtulmuş, birinci bölümün (Allegro non trappo) kuruluşunda üçü de sunulmuştur. Her üçünün arka arkaya gelişimi ilk «tema»nın yer aldığı ikinci bölüme (Scherzo vivace) ve ikinci «tema»nın görevlendiği üçüncü (Andante tranquillo) bölüme bağlanır. Senfoni ilk «tema»nın «passacaglia» biçimindeki görüntüsüyle biter.»

«Bir Bölümlü Senfoni» çağımızın en başarılı Amerikan bestecilerinden biri olan Barber’e yaygın ün sağlamış, konser programlarına katılmıştır.

Advertisement


Leave A Reply