Sanat İle İlgili Atasözleri Anlamları Açıklama, Sanat Hakkında Güzel Sözler

8
Advertisement

Sanatla ilgili atasözleri, özdeyişler, güzel sözler. Atatürk’ün sanatla ilgili sözleri, sanat ve sanatçının önemini anlatan sözler.

Sanat İle İlgili Atasözleri - Güzel Sözler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Sanat İle İlgili Atasözleri – Güzel Sözler

ATASÖZLERİ:

 • *sanat altın bileziktir
  kişinin elindeki sanat, değeri hiç eksilmeyen bir servettir.
 • *sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez
  kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk ve kolay yapabilir.
 • *sanatına hor bakan (sanatını hor gören) boğazına torba takar
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
 • *babanın sanatı oğla mirastır
  bir evlat babasının sanatını onun ölümünden sonra sürdürür.

ATATÜRK’ÜN SANATLA İLGİLİ SÖZLERİ:

 • “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”
 • “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
 • “Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin.tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”
 • “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.”
 • “Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.”
 • “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.”
 • “Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.”
 • “Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”
 • “Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir Konservatuvar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel Sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.”
 • “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”
 • “Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.”

SANATLA İLGİLİ GÜZEL SÖZLER:

 • *Sanatçı, göz ve kulağını bize ödünç verir. İspanyol Atasözü
 • *Sanatın düşmanı bilgisizliktir.Ben Johnson
 • *Eğer dünya açık, aydınlık olsaydı sanat olmazdı.Albert Camus
 • *Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler.Schiller
 • *Sanatçıya iki göz yetmez.Lamartine
 • *Sanat doğada gizlidir;Onu oradan çıkarabilecekler,ona sahip olurlar. Albrecht Dürer
 • *Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. Albrecht Durer
 • *Sanat uzun,hayat kısadır. Goethe
 • *Sanat insanın kendi insanlığını tanımasıdır.Herbert Reat
 • *Güzel olan her şey insanın hafızasından kaybolabilir, fakat sanatta asla . Leonardo da Vinci
 • *Sanatın görevi doğayı kopya etmek değil, doğayı anlatmaktır. Balzac.
 • *Her sanat eseri,yaşanmış bir heyecanın,duygusal karşılığıdır. M.Denis.
 • *Bir sanat eserini kendi devrinin espirisinden ayırmak saçmalıktır. Lionello Veturı
 • *Sanat düzendir. Seurat
 • *Sanat Eğitimi, biçim oluşturan düşünme etkinliğidir.Sanat ve eğitim, düşünmeye dayanmalıdır. Paul Klee
 • *Sanatı anlamak için önce bütün sanatların kaynağı olan hayatı anlamak, öğrenmek gerekir.Yine hayatı ve sanatı anlamak için herşeyin temeline, doğaya inilmelidir. Eliel Zaarınen
 • *Sanatın kalitesi kültür kalitesinin şaşmaz bir gösterisidir.
 • *Sanat, insanca yaşamanın bir görüntüsüdür.
 • *Sanat, insanın içindedir. İnsan gelişirse o da gelişir.
 • *Doğada sanat,sağlıkla eşdeğer anlam taşır.Sanatın eksikliğide sağlıksızlıkla eşdeğerdir.
 • *Sanat hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.
 • *Ölümsüz sanat diye bir şey varsa,o zaman sanata inancı yok etmek de onu öldürmeyecektir. Wieland Herzfelde
 • *Sanatta yenilikçi kuramların eşsiz ve benzersiz olduğu hakkındaki iddialara yol açan şey, bu kuramların geleceği haber veren bir niteliğe sahip olmalarıdır. Frank Kermode 1966
 • *Ritim bir sayı değildir. Biz onu sanat anlatımının aracı olarak kullanırız. Guilord
 • *Sanatta bütün içinde ritmi sezmek, yapmaktan kolaydır.Herbert Read
 • *Sanat, bir haz, bir avuntu ye da eğlence değildir;Çok yüce bir şeydir. Sanat insanların bilincini ve aklını, duygu alanına aktaran bir insanlık yaşamı organıdır. Tostoy

Devamı

 • *Birçok sanatçı, evreni görerek ve onun içine daha derinlemesine girerek, önceki günün hala canlı tasarımını yıktıkları için karşı çıkıcı olurlar. Kazmir Maleviç
 • *Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse,bilinmelidir
 • ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır .H. Friedrich
 • *Bütün sanatlar Allah vergisidir. Waldis
 • *Sanat, bizi Allah’a götüren bir köprüdür. Ebers
 • *Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.Aristophanes
 • *Sanat ne bir oyun, ne de bir eğlencedir. O, ancak ruhun dışarıya
 • vurarak kendisinin göstermesi ihtiyacıdır. E.G. Benite
 • *Sanat, sanat içindir.Victor Cousin
 • *Sanat, taklidin bittiği yerde başlar. Oscar Wilde
 • *Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Balzac
 • *Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir.Edgar Desas
 • *Tenkit kolay, sanat güçtür. Destouches
 • *Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır


8 yorum

 1. saolun inşallah işime yarar ödevim icin yazdım inşallah güzel not alırımmmmmm herkese tşkreee 😀

Leave A Reply