Sanat İle İlgili Kompozisyon

0

Sanat ve sanatın önemi ve yaşama olan katkıları ile ilgili ve sanatın toplum için ne ifade ettiği ile ilgili yazı / kompozisyon

sanatSANATIN DEĞERİ

Advertisement

Sanat, bir milletin medeniyet alanında ilerlemesini sağlayan en belli başlı kudrettir. Milletler, teknikte ilerledikleri ölçüde rahatlık ve güven içinde yaşarlar. Sanatsız millet, vatanını dış ve iç tehlikelere karşı koruyamadığı gibi insanca yaşamanın şartlarına da kavuşamaz.

Sanat ve ilim birbirini tamamlar. İlim, olayların nedenini teorik kurallar halinde ortaya koyar. Sanat ve teknik ise onu hayatın çeşitli alanlarına uygular. Bir vücudun yaşayabilmesi nasıl kana ve kanın dolaştığı damarlara bağlı ise, bir millet de başka milletlerin yardımına ihtiyacı olmadan yaşayabilmek için sanata ve sanatın uygulandığı fabrikalara muhtaçtır.

Bugün teknikten yoksun milletler yaşamak hakkını çoktan kaybetmişlerdir. Atatürk bu sözü ile milletimizin sanata ve sanatçıya vermesi gerekli önemi belirtmektedir.

Yurdumuz karasaban yerine pulluk veya traktörü, gaz lambası yerine elektriği, kağnı yerine otomobili, toprak yerine asfaltı, tahta köprü yerine beton köprüyü ancak tekniğin yardımiyle kullanabilir.

Advertisement

O halde her şeyden önce tekniğe önem vermeli ve bu alanda her fedakârlığa katlanmalıyız. Şu gerçeği unutmamalıyız ki, sanatsız bir millet ergeç yaşama gücünü kaybeder.


Leave A Reply