Sanat Nasıl Doğmuştur?

0
Advertisement

Sanat nasıl meydana çıkmıştır, doğmuştur? İlk sanatçılar ve sanat eserleri, sanatın tarihçesi hakkında bilgi.

sanat-1 Sanat Nasıl Doğdu?

Birçok tarihçilerin, bilginlerin, düşünürlerin, incelemeleri sonunda, vardıkları sonuca göre bütün güzel sanatların kaynağı dindir. Bu görüşü şöyle özetleyebiliriz:

Yeryüzündeki en eski mânevi kurum dindir. Yavaş yavaş yaban çağından, mağara çağından sıyrılıp kurtulmaya başlayan ilk insanlar güneş, yağmur, gök gürültüsü, orman, yaban hayvanları, sıcak, soğuk gibi sevdirici, ya da korkutucu birçok olaylarla karşılaşmışlar; korktuklarına yaranmak, nimetlerini gördüklerine minnetlerini göstermek istemişler, bu duygu, düşünce ve davranışlardan din ve din kuralları doğmuştur. İlkel topluluklarda din önderleri, çoğu zaman, kabilelerin büyücüleri olmuştur. Din adamı, büyücü, aynı zamanda kabilenin hekimliğini de ediyordu. Bu gibi kimseler biri hastalanınca onu iyileştirmek için kutsal kuvvetlere, cinlere, tanrılara başvurur, birtakım hareketler yapar, ahenkli homurdanmalarda bulunurlardı.

Bu çeşit hareketlerle ahenkli seslenişlerin dansı, müziği meydana getirmiş, sevilen, ya da korkulan şeylerin benzerlerinin çizilmeye başlanması da resmi doğurmuştur. Totemcilik de heykel sanatının doğuşuna yardımcı olmuştur. Biraz gelişmiş uygarlaşmış topluluklarda bu davranışın daha yaygın olduğunu görmekteyiz. Tanrılarla, tanrılaştırılmak istenilen yarı-tanrı kimseler adına meydana getirilmiş putlar, heykel sanatının ilk güzel örneklerinden başka bir şey değildir. Gene bu ilk uygar topluluklarda meydana getirilmiş türlü çeşit tapınaklar da, güzel sanatların başlıca dallarından biri bulunan mimarlığın ilk örnekleridir.

Advertisement

Eski Türklerdeki ilk şiir ürünleri hemen tamamen dini konular üzerine dayanır. Heykelin, mimarlığın Atina, Roma gibi, tanrıları putlaştıran ülkelerde gelişmiş olmasına da bu açıdan bakmak doğru olur. Daha evrimleşmiş dinlerde müslümanlıkta, musevilikte, hristiyanlıkta, Uzak Doğu dinlerinde de resmin heykelin, mimarlığın, müziğin, edebiyatın gelişmesinde bütün bu dinlerin büyük payı olmuştur. Dini müzik, dini resim ve heykel özellikle hristiyanlıkta çok gelişmiş; resmin, heykelin yasaklandığı müslümanlıkta ise başta mimarlık olmak üzere, edebiyat, daha sonra da müzik dinden büyük yardım görmüştür.


Leave A Reply