Sanatı Çocuklarımıza Nasıl Tanıtıp Sevdirebiliriz?

0
Advertisement

Çocuklarımızın gelişiminde sanatın önemi nedir? Sanatı çocuklara nasıl öğretiriz ve nasıl sevdirebiliriz ile ilgili yazı.

cocuk-sanatSanatı Çocuklarımıza Nasıl Tanıtıp Sevdirebiliriz?

Çocuğun iyi, başarılı bir insan olabilmesi için, onun bilgi bakımından olduğu gibi duygu bakımından da gelişmesini gözetmeliyiz. Küçük yaşta verilecek sanat duygusu körpe fidanları türlü fırtınalardan koruyacak bir destek olur.

İyi bir insan bedeni, kafası, kalbi aynı ölçüde gelişmiş, aynı sağlık, sağlamlık içinde bulunan insandır. Sağlığımızı, korumak için vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri almamız ne kadar gerekliyse, hayatta başarı sağlayabilmek için de kafamızın birtakım bilgilerle dolu olması gerekir. Yalnız, mutlu olabilmek için sağlam bir bedenle bilgili bir kafa da yetmez; mutluluğun temeli, her şeyden önce, duygulu bir kalple incelmiş, yücelmiş bir ruhtur. Bu bakımdan, yavrularımızı hayata hazırlarken onların vücutça sağlam, kafaca bilgili oldukları kadar iyi kalpli, ince ruhlu olmalarına da önem vermeliyiz. İnsanları birbirine sevdiren, onlara hayatın mânevi değerlerini tanıtan da, her şeyden önce, sanattır.

Çocuk, küçük yaştan beri, hayatta karşılaştığı, merak ettiği birçok şeyleri anasına, babasına, büyüklerine sorar. Çocuğun bu ilgisinden yararlanarak onun duygusuna da seslenmek, bu yoldan ona bir sanat kavramı da aşılamak fırsatını kaçırmamalıyız: “Görüyor musun, maviden maviye fark var. Bak, denizin mavisi başka, şu çiçeğin mavisi başka, kitabın kabındaki mavi daha başka. Hele ablanın elbisesindeki mavi kurdeleye bak: Pembenin üzerine ne güzel gitmiş!” Böylece çocuğa renk anlayışı, renkler arasındaki uyum kavramı, az da olsa, aşılanmış olur.

Advertisement

Çocuğunuza bir bahçeyi gezdiriyorsunuz. Ona çiçekler, ağaçlar üzerinde bilgi verirken, bunların renk, biçim bakımından taşıdıkları güzellikleri de belirtiniz.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi, çocuğa çeşitli sanat dallarında nasıl sevgi ve ilgi verebileceğimizi kısaca gözden geçirelim:

EDEBİYAT. — Okuduğumuz bir kitaptan güzel bir benzetişi, duygu uyandıran bir cümleyi gösterip: “Bak ne güzel anlatmış!” diye ilgisini çekebilirsiniz. Çocukta böylece, duyguları iyi anlatabilmek için kelimeleri iyi seçme kavramı doğmaya başlar. Duygulu yazılmış küçük manzumeler, hikâyeler de çocukta edebi çeşnide yazı yazma merakını uyandırmaya yarar. Onun ilk kalem denemelerinde bulduğunuz güzel benzetileri, duygulu anlatıları be-yendiğinizi de belirtmelisiniz.

RESİM. — Çocuk yazı yazmaya başlamadan önce resim çizmeye başlar. Bu onun içinden gelen anlatma ihtiyacının bir belirtisidir. Yaptıkları size gülünç gelebilir ama, sakın alay ederek gülmeyin, hevesini kırarsınız. Çocuktan bir büyük adam gibi, aslına tam benzetilmiş bir resim beklemeye hakkınız yoktur; hattâ onun kusurlarını düzeltmeye kalkıp: “Kuşun ayağı öyle olmaz, böyle olur” diye değiştirmeye zorlamayın. Çocuğun yaptığı resim duyguların anlatımıdır, onun iç dünyasının yansımasıdır. Bu alandaki gelişme çocuğun yaşı ile ilerleyecektir.

Advertisement

MÜZİK. — Çocuğun çevresinde karşılaştığı güzel sanatların başında müzik gelir: Annesinden dinlediği ninniden, radyodan kulağına gelen çalgıya, türküye kadar, yaşına göre, çocuk boyuna güzel nağmeler duyar. Siz de ona, yaşına uygun hoş bir çocuk şarkısı, güzel bir türkü ezberleterek bunlara yenilerini katabilirsiniz. Bahçede şakıyan kuşun ötüşüne çocuğun dikkatini çekerek ona güzel nağmeleri seçme yetisi kazandırabilirsiniz.

DANS, BALE. — Çocuklar, hele kız çocukları, daha çok küçük yaştan, hoş bir oyun havasına adım uydurarak hoplayıp zıplamasını pek severler. Çocukların bu hevesleri milli oyunlarımıza, bale derslerine doğru yöneltilerek daha olumlu bir şekilde geliştirilebilir. Bu gibi milli oyunlar, bale gösterilerine çocuklarınızı her fırsatta götürerek onların oyun zevklerinin sanat yönünden gelişmesine yardım etmiş olursunuz.

TİYATRO, SİNEMA. — Okul temsilleri, çocuk tiyatroları, çocuk filmleri yavrunuzun bu alandaki zevkini geliştirmeyi yaşına göre, adım adım ilerletecektir. Yalnız, onu küçük yaşta büyük tiyatrolarına, filmlerine götürmekten sakınmalısınız. Çocuğun kavramları dışındaki konuları işleyen büyük temsilleri, filmleri onda bu sanat dalma karşı soğukluk uyandırabilir, ayrıca, eğitimi bakımından da zararlı olabilir.

HEYKEL, MİMARLIK. — Çocuğunuza, fırsat buldukça, güzel heykelleri, büyük anıtları, yüce mimarlık yapıtlarını gösterin, heykelin belirttiği anlamı, anıtın konusunu, o yüce yapının güzelliğini çocuğun kavrıyabileceği bir dille anlatmaya çalışın. Ayrıca, çamurdan ufacık heykeller, tahtadan, mukavvadan evler yapmasını öğretmek de çocukta bu alanda zevk kazandırmak, ilgi uyandırmak için çok faydalı olur.

Advertisement

Sanat, duyuların belirtilmesi bakımından büyüklerin bir oyunu sayılabilir. Çocuk da, duyularını belirtmeye daha çok küçük yaştan çeşitli oyunlarla başladığına göre, ona bu yoldan sanatı tanıtıp sevdirmek hiç de zor değildir.


Leave A Reply