Şanghay Tarihi, Şangay Şehrinin Kurulması Özellikleri, Tarihçesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çin’in Şanghay kentinin tarihi. Şangay şehrinin kurulması, özellikleri nelerdir? Şangay’ın tarihçesi hakkında bilgi.

Şangay

Kaynak: pixabay.com

Şanghay Tarihi

Sung Hanedanlığı döneminde (960-1279) kurulmasına karşın, 19. yüzyıl ortalarında dış ticarete açılana kadar önemsiz bir balıkçı kasabası olarak kaldı. İngilizlerle Afyon Savaşı’ndan (1839-1842) sonra imzalanan Nanking Antlaşması (1842) ile, dış ticarete açılan beş anlaşmalı limandan biri olduktan sonra gelişmeye başladı.

ABD, 1852’de Suçou Çayı’nın kuzeyindeki toprakları kiralayarak Uluslararası Bölge’yi kurmak üzere İngilizlerle işbirliğine gitti (1863). 1896’da, bu kez Japonya, Suçou’nun karşı kıyısında ayrıcalıklar elde etti. 1928’de, 4 Çin yönetim biriminin birleşmesiyle Büyük Şanghay Belediyesi kuruldu. Çin-Japon ilişkilerinin bozulması üzerine, 1932 başlarında, Japon mallarına ambargo konmasıyla başlayan savaş, ateşkesle sonuçlandı (Mayıs 1932).

1937 Çin-Japon Savaşı’nda (Ağustos-Kasım), Japonlar tarafından işgal edildi. Bunu Pearl Harbor Baskını izledi (Aralık 1941). İkinci Dünya Savaşı’n dan sonra, yabancı bölgelerde eski kent, Çin yönetimindeki Şanghay Büyük Metropolit Bölgesi olarak birleşti. 1949’da, Mao güçlerinin eline geçti ve hızla gelişerek Çin’in en büyük endüstri ticaret, kültür merkezlerinden oldu.

Şangay

Kaynak: pixabay.com

Kaynak 2 – Tarihte Şangay

Çin’in en büyük şehirlerinden, Uzak Doğu’nun en önemli limanı, dünyanın 10 büyük şehrinden biridir. Şanghay, Çince «deniz kıyısı» anlamına gelir. Şehir Doğu Çin’de Huangpu ırmağının denize döküldüğü noktadadır.

1842’de İngilizler bu şehre ayak atıncaya kadar, Şanghay, Huang-pu ırmağının bataklık kıyılarında küçücük bir şehirdi. O yıl bir İngiliz savaş gemisi limana girerek, Çin’le İngiliz tüccarları arasında ilk bağı kurdu, buraya derhal İngiliz iş adamları yerleştiler. İngilizler’in ardından Amerikalılar, Fransızlar, Almanlar, Ruslar da geldier. Şanghay kısa zamanda büyüyüp gelişti. 1863’te İngilizlerce Amerikalılar, Uluslararası Bölge’yi kurdular. Burada belediye başkanları Çinli, üyelerin de çoğunluğu İngilizler’dendi. Fransız Şehri’ni bir Fransız yüksek memuru, Çin Şehri’ni ise doğrudan doğruya Çinliler yönetiyordu.

Advertisement

Şanghay, gelişme devresinde birkaç defa hücuma uğradı. 1860’da Taiping isyanında, 1900’de Boxer Savaşı’nda ihtilalciler Şanghay’a saldırdılar. 1927’de Çan Kayşek’in milliyetçi birlikleri Şanghay’a girdi, 1932’de Japonlar, şehrin büyük bir kısmını aldılar. 1937’de Çin-Japon Savaşı’nda şehir tamamiyle Japonlar’ın eline geçti, II. Dünya Savaşı sonunda onların idaresinde kaldı. Savaştan sonra önce milli hükümet, sonra da Kızıl Çin hükümeti milletlerarası idareye son verdi.


Leave A Reply