Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler (Milli Parklar Arkeolojik Yerler Doğal Güzellikler)

0

Şanlıurfa ilinde bulunan gezilecek yerler nelerdir? Şanlıurfa ilinin milli parkları, arkeolojik ören yerleri ve doğal güzellikleri hakkında bilgi.

Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler

Tek Tek Dağları Milli Parkı

Tek Tek Dağları Milli Parkı

Harran Ovası ile Viranşehir Ovası arasında uzanan Tek Tek Dağları üzerindeki 19 bin 335 hektarlık bir alan 2007 yılında milli park statüsüne kavuştu.

Milli park bozkır türleri açısından önem taşıyor. Bitki türlerinden sığırkuyrukları (Verbascum) alandaki dikkat çekici türlerden. Milli parktaki önemli memeli türlerinden biri ceylan (Gazella subgutturosa). Alandaki önemli kuş türlerinden bazıları bağırtlak (Pterocles orientalis), kılkuyruk bağırtlak (Pterocles alcha-ta) ve nesli küresel ölçekte tehlike altındaki toy (Otis tarda). Milli parkta nesli ulusal ölçekte tehlike altında olan sürüngen türlerinden varan (Varanus griseus) da yaşıyor.

Milli parkta tarihi ve arkeolojik açıdan önemli alanlar bulunuyor. Şuayipşehri, Şanlıurfa’nın 75 kilometre güneydoğusunda. Köy, Harran’a 40, Hanel Bağrur Kervansarayına 25 kilometre. Şuayipşehri’nde birçok mağara ve dehliz var. Köyün iki kilisesinden biri yeraltında. Buradaki kaya mezarlarının üzerine kesme taştan inşa edilen yapıların duvar ve temel kalıntılarının küçük bir kısmı da görülebiliyor. Harabeler koruma altına alınmadan önce halk bu mağaralarda yaşıyordu. Şuayip Peygamberin yattığına inanılan mağara köyün en fazla ziyaret edilen mağarası.

Yağmurlu köyü olarak da bilinen Sumatar (Soğmatar), Harran’ın 60 kilometre kuzeydoğusunda. Köyde Assur ve Romalılara ait kaya mezarları bulunuyor. Doğal bir tepe üzerinde yükselen kale Assurlular tarafından inşa edildi. Süryanilerin yaptığı Venüs Tapınağı adıyla bilinen yapı, kaya içine oyulu rampa ile girilen bir mağara üzerinde yükseliyor. Tapmak İS 1. ve 2. yüzyıllara tarihleniyor.

Göbeklitepe Anik Kenti

Göbeklitepe

Şanlı Urfa’nın Karaharabi köyü yakınlarında Göbekli Tepe. Arkeologlar Göbekli Tepe’de 1995 yılından itibaren çalışıyor. Şu ana kadar bilinen en eski tapınakları ortaya çıkarıyorlar. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce bölgedeki topluluklar avcı toplayıcılıktan yerleşik çiftçi yaşama geçmek üzereydi. Göbekli Tepe beklenenin aksine bu süreçteki avcı toplulukların görkemli bir yaşama sahip olduklarını ortaya koydu. Bu insanlar anıtsal boyutlarda yuvarlak, oval ya da dörtgen planlı tapınaklar inşa ediyorlardı. Tapınakların içerisine tek parça taştan “T” biçimli dikmeler yerleştiriyorlardı. Yükseklikleri 2- 4 metre arasında değişen bu dikmelerin üzerinde dönemin doğa merkezli inanç sistemini gösteren hayvan kabartmaları yer alıyor.

Harran Antik Kenti

harran

Hellenlerin “Kharran” Romalıların “Carrhae” dediği Harran sözcüğü Akadcada “kervan yolu” anlamına geliyordu. Mezopotamya ve Doğu Akdeniz arasındaki konumuyla tarih boyunca önemli bir merkez olan Harran, 12-13. yüzyıllarda büyük bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Harran, Sabiilik ile biriktirdiği eski dünyaya ilişkin bilgilerin İslam dünyasına aktarıldığı yerlerden biriydi. Harran’ın ortasında yükselen höyükteki dolgular tarihöncesi dönemden İS 13. yüzyıla kadar uzanıyor. Höyüğün eteğindeki Ulucami’nin olduğu yerde önceleri Sabiilerin taptığı Ay Tanrısı Sin’in tapınağı olduğu tahmin ediliyor. Camiye bitişik küçük hücrelerin ise İslami dönemde medreseye ait oldukları öngörülüyor. İç kalenin, İslami kaynaklarda Emevi Halifesi II. Mervan’ın yaptırdığı sarayın esasını oluşturduğu düşünülüyor. Harran geçmişin izlerini taşıyan kalıntılar kadar kubbeli evleriyle de dikkat çekiyor.


Leave A Reply