Santiago Nerededir? Santiago ve Santiago Irmağın Coğrafi ve Genel Özellikleri

0

Santiago nerededir? Santiago ve Meksika’da bulunan Santiago Irmağı’nın coğrafi ve genel özellikleri, yaşam koşulları ve tarihi hakkında bilgi.

Santiago

Kaynak: commons.wikimedia.org

Santiago

Santiago de Chile, Şili nin başkenti, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezi.

Ülkenin orta kesiminde, Mapocho Irmağı kıyısında, Valparaiso’nun 113 km doğu-güneydoğusunda yer alır. Arkasında Andlar’ın karlı tepelerinin yükseldiği, geniş bir ovada, deniz düzeyinden 520 metre yükseltide kurulu kentte, ılıman bir iklim gözlenir. Kent, ülkenin, yönetim, ticaret, endüstri (makine, metalürji, kimya, kâğıt, dokuma, cam, mobilya, ayakkabı, besin, meşrubat), kültür (San Felipe Üniversitesi, 1738; Şili Üniversitesi, 1843; Katolik Üniversitesi, 1888; Teknik Üniversite, 1947; Askeri Akademi, Ulusal Kitaplık ve Tarih Müzesi, tiyatro, opera, sinemalar), başpiskoposluk merkezidir. Santiago’ya egemen olan iki tepeden Santa Lucia (320 m). Mapocho Irmağı’nın güney kıyısında, kentin ticaret merkezi bölgesi yakınında: San Cristöbal Tepesi’nde, Fransız halkınca Şili’ye armağan edilen Bakire Meryem Anıtı\ San Cristöbal’in eteklerinde yer alan, Latin Amerika’nın en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Hayvanat Bahçesi; Başbakanlık Sarayı ve Ulusal Meclis; kent merkezinde, Plaza de Armas’taki Katedral (1748), Parklar ilgi çekici tarihsel yapılar ve yerlerdir.

Tarih.

Şili’yi ele geçirmek amacıyla Güney Peru’dan gelen, Peru Genel Valisi İspanyol Pedro de Valdivia tarafından 1541’de kuruldu. Ancak, Şili bağımsızlık hareketlerinin başladığı 1800 ‘lere kadar dikkat çekmedi. 1817’de Şilili ulusal önder Jose de San Martin tarafından ele geçirildi, ertesi yıl bağımsızlığını kazanan Şili’nin başkenti konumunu kazandı. En şiddetlisi 1617 depremi, 1769 yangını olmak üzere doğal afetlerden büyük zarar gördü.

Santiago Irmağı

Kaynak: commons.wikimedia.org

Santiago Irmağı,

Santiago Irmağı, Güneybatı Meksika’da ırmak. Başkent Mexico City’nin 29 km batısında yaylalık bir bölgeden doğar, batı, kuzeybatı doğrultusunda akar. Meksika’nın en büyük gölü Chapala’yı (1.080 km2) çaprazlamasına aşar. Tepic ile Tüxpan kentleri arasında Büyük Okyanus’a dökülür. Chapala Gölü’nün yukarısında Lema adıyla anılır.

Grande de Santiago Nehri (İspanyolca: Río Grande de Santiago) 433 km uzunluğunda, Meksika’nın en uzun nehirlerinden biridir. Nehir Chapala Gölü’nde başlar ve Verde, Juchipila, Bolaños ve diğer kolları alan Sierra Madre Occidental boyunca kabaca kuzey-batıya doğru devam eder. La Yesca’da, La Yesca Barajı 2012 yılında tamamlandı ve El Cajón Barajı 2007’de aşağı yönde tamamlandı. El Cajón’un altında, Aguamilpa Barajı 1993 yılında tamamlandı ve El Belediyesi topraklarının büyük bir bölümünü kapsayan bir rezervuar oluşturdu.

Aguamilpa’dan nehir, Santiago Ixcuintla’dan geçen kıyı ovalarına iner ve Nayarit’teki San Blas’ın 16 km (10 mil) kuzeybatısındaki Pasifik Okyanusu’na boşalır. Nehir, bazı kaynaklar tarafından Chapala Gölü’ne akan Lerma Nehri’nin devamı olarak görülmektedir.

Meksika, dünyanın tatlı su rezervinin küçük bir yüzdesine (% 0.1) sahiptir. Su kullanımı (ve kötüye kullanımı) adlı bir makaleye ve bunun Valle de Santiago, Meksika’nın krater gölleri üzerindeki etkilerine göre, Meksika’nın çoğu gölleri, insan faaliyetleri nedeniyle hacimler ve yüzey alanı büyük ölçüde azaltılmış, gelişmiş bir kuruma veya yaşlanma durumundadır.

Bu zarar verici faaliyetlere örnek olarak odun kesme, tarım için alan açma çalışmaları ile nehre zarar verme, yeraltı sularının ekstraksiyonu, kirlilik ve ötrofikasyon gösterilebilir. Birlikte Rio Lerma Santiago 600 mil uzunluğunda, ancak tek başına Rio Santiago’nun 269 mil uzunluğunda olduğu bildiriliyor. 466 mil uzunluğundaki Meksika’nın en uzun nehirlerinden biri olan Lerma Nehri’nin bir uzantısıdır.

Su Mexico City’deki Meksika Platosu’nda başlar. Daha sonra batıya doğru seyahat eder ve Lerma Nehri’nden geçer ve Guadalajara yakınlarındaki Chapala Gölü’nde boşalır. Oradan nehir Rio Santiago’dan güneye doğru akar ve Nayarit’teki San Blas yakınlarındaki Pasifik Okyanusu’na dökülür. Nehir diğer yerlerin yanı sıra Ocotlán, Poncitlán, Atequiza, Atotonilquillo, Juanacatlán, El Salto, Tonalá yerleşim bölgelerinden de geçmektedir.


Leave A Reply