Sanzō Nosaka Kimdir?

0
Advertisement

Sanzō Nosaka kimdir? Japon siyaset adamı ve yazar Sanzō Nosaka hayatı ve çalışmaları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Sanzō NosakaSanzō Nosaka (d. 30 Mart 1892, Yamaguçi ili – ö. 14 Kasım 1993, Tokyo, Japonya), 1950’lerin sonlan ve 1960’larda Japonya Komünist Partisi’nin önderleri arasında yer alan Japon siyaset adamı. Partinin devrimci hedeflerine parlamenter platformda banşçı bir mücadele yürüterek ulaşmasım savunmuştur.

Rusya’daki 1917 Sovyet Devrimi’nden sonra komünist harekete ilgi duymaya başladı. Keio Üniversitesi’nde öğrenciyken Suzuki Bunci’nin kurduğu Yuaikai adlı işçi örgütüne katıldı. 1917’de üniversiteyi bitirdikten sonra öğrenim görmek üzere İngiltere’ye gitti. 1920’de Büyük Britanya Komünist Partisi’ne girdiyse de birkaç ay sonra sınır dışı edildi. 1922’de Japonya’ya döndü ve Japonya Komünist Partisi’nin kuruluşunda önemli rol oynadı. 1923’te tutuklandı. Aynı yılın sonunda serbest bırakıldıktan sonra Japon işçi hareketinde etkin görevler üstlenen Nosaka, 15 Mart Olayı olarak bilinen 1928’deki toplu komünist tutuklanması sırasında bir kez daha tutuklandı. Sağlık nedenleriyle serbest bırakılmasının ardından Ko-mintern (III. Enternasyonal) Yürütme Ko-mitesi’nde Japonya Komünist Partisi’ni temsil etmek üzere 1931’de SSCB’ye gitti. 1930’larda Komintern tarafından iki kez ABD’ye gönderildi. 1940’ta Çinli komünistlerin Yenan’da (Yan’an) kurdukları kurtanlmış bölgeye giderek Çin’i işgal etmeye çalışan Japon ordusuna karşı propaganda etkinlikleri yürüttü. Yan’an’dayken Susumu Okano takma adıyla, Çinlilere tutsak düşen Japon askerlerine komünizmi benimsetmeyi amaçlayan Japon Kurtuluş Birliği’ni kurdu.

1946’da Japonya’ya dönen Nosaka, 1945’te yasal statü kazanmış olan Japonya Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi’ne ve Par-lamento’nun (Kokkai) alt meclisi olan Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Partinin önde gelen kuramcılarından olan Nosaka’nm sosyalizme barışçı geçişi savunması savaş sonrasında Komintern’in yerini alan Komin-form’un sert eleştirilerine hedef oldu. Ja-ponya’daki ABD işgal kuvvetlerinin komünistlere karşı kapsamlı bir temizlik hareketine giriştiği 1950’lerdeki Soğuk Savaş yıllannda tutuklanmamak için yeraltına geçti. 1955’te örgütsel bir düzenlemeye giden Japonya Komünist Partisi’nin birinci sekreteri oldu ve parçalanmış durumdaki komünistlerin birleşmesi için çaba gösterdi:

1956’da parlamentonun üst meclisi olan Danışmanlar Meclisi’ne seçildi ve 1977’ye değin bu görevde kaldı. 1958’de seçildiği parti Merkez Komitesi başkanlığı görevini ise 1982’ye değin sürdürdü.

Advertisement

Leave A Reply