Şarap Nedir? Nasıl Elde Edilir? Şarabın Tarihçesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Şarap nedir? Nasıl elde edilir, özellikleri ve çeşitleri nelerdir? Şarabın tarihçesi nedir? Şarap hakkında bilgi.

Kırmızı Şarap

Kaynak: pixabay.com

Üzüm suyunun mayalanması ile elde edilen alkollü bir içkidir. Alkol derecesi 10-15’tir. Çeşitli bileşim ve kalitede şarap vardır. Şarapların özelliği, üzüm çeşidine, toprağın durumuna, iklime, üzümlerin toplanma, şarabın elde edilme şekline göre değişir.

Üzüm salkımları basınçla ezilerek «şıra» dediğimiz öz suyu çıkarılır. Kırmızı, iyi cins şarap yapmak için yalnız taneler kullanılır. Şıra kabuklarla bir arada bırakılır. Kırmızı şarabın rengini kabuklar verir.

Şırada mayalanma birkaç gün içinde başlar. Mayalanmayı yapan bağ toprağında bulunan mayalardır. Bu mayalar, bakteriler, mantarlar, böcekler yardımı ile üzümlerin üzerine gelir.

İlk mayalanma 15-18 derecede 8-12 gün sürer. Şıradan beyaz şarap elde edilecekse kapatılmış fıçılarda ikinci bir mayalanmaya bırakılır. Kırmızı şarap şırasının mayalanması açık kaplarda yapılır. Mayalanma sona erince öz su artıkları, sıkılarak, temizlenir. Bundan sonra başlayan «fermantasyon» aylarca sürer. Birçok maddeler çökerek berraklaşan şarap yeni fıçılara doldurulur. Beyaz şarap için kükürtlenmiş fıçılar kullanılır. Bu safhada oksitlenmelerle şaraba özel kokusunu, lezzetini veren maddeler meydana gelir.

Bazı şarapların şekeri çoktur, içinde iştah açıcı maddeler bulunur. Bunlara «sofra şarapları» denir. Bu gibi şarapları elde etmek için ya yoğun üzüm suyu kullanılır (Tokayer, Malaga şarapları gibi), ya da şeker tamamen mayalanmadan alkol konur (Sherry, Madera, Susam şarapları).

Advertisement

İçinde şeker bulunan özel bir likörle koku verilmiş karbondioksit ile de doymuş şaraplara «şampanya» denir. Şaraba bazı maddeler eklenmesiyle özel tıbbi şaraplar yapılır (Vermut, kınakına, pepsin şarabı gibi).

Her çeşit meyveden, kaktüsten, şeker kamışından, sütten (kefir, kımız) şarap yapılabilir.

ŞARAP ÇEŞİTLERİ

  • Meyve Şarapları : Elma, armut, portakal gibi taze meyvelerin sularının mayalanması ile elde edilir.
  • Sofra Şarapları : Beyaz, pembe, kırmızı çeşitleri vardır. Tam olarak mayalanmış sofra şarapları «Sek», kısmi bir mayalanma geçirmiş olanlar «dömisek» ‘diye anılır
  • Köpüklü Şarap : İçinde doğal ya da suni olarak meydana gelmiş bulunan karbondioksit gazı bulunur.
  • Tatlı Şarap : Üzümlerin kütük üzerinde ya da kesildikten sonra fazla bekletilmesi saplarının zedelenmesi suretiyle şeker oranı yükselmiş olan tanelerden elde edilir.
  • Likör Şarabı : Üzüm şırasına alkol, mistel, ya da «vakum pekmezi» (üzümözü) katılmak suretiyle elde edilir. Alkol derecesi 17,5 kadardır.
  • Mistel : Üzüm şırasına % 16,5-17,5 saf alkol katılarak elde edilir.
  • Kokulu Şarap : Beyaz ve ya kırmızı şaraba çeşitli bitkisel maddelerle saf alkol katarak elde edilen bir şaraptır. Alkol derecesi %18-23 arasındadır.
  • Tıbbi Şaraplar : İçine gerekli ilaçlar katılmış bir şaraptır.

Bütün şaraplar, devletin genel kontrolü altındaki imalathanelerde yapılır. Yapılan şaraplar da devletçe kontrol edilip içilir özellikte oldukları onaylandıktan sonra piyasaya çıkartılır.

Şarap

Şarabın Tarihçesi

Şarabın çok eski bir tarihi vardır. İnsanlar ilk çağlarda bile bağcılık yapıyorlar, topladıkları üzümleri sıkarak şarap elde ediliyordu. Kutsal bir içki sayılması, şarapçılığın kısa bir zamanda gelişmesine yardım etti. Eski Mısır’da ölülerin mezarlarına altı çeşit şarap koyarlardı.

Bir hikayeye göre, Nuh Peygamber’in otlattığı keçilerden bir teke sürüden ayrılmış ağaçlara tırmanarak yükselmiş olan bir bitkinin yuvarlak tanelerinden yedikten bir müddet sonra hoplayıp zıplayarak geri dönmüştü. Bunun üzerine Nuh Peygamber de üzüm dikmiş, bağ yetiştirerek şarap elde etmişti.

Advertisement

Mısırlılar tanrı Oziris’i, Eski Yunanlılar da Dionysos (Bakkhus)u şarabın mucidi olarak gösterirler. İsrailoğulları, Yunanlılar, Romalılar şarabı çok severlerdi. Hele Romalılar şarabı ateşte ısıtırlar, içine meyveler, çiçekler atarak hem kokulandırıp, hem de lezzetlendirirler, sonra da uzun zaman saklanabilmesi için içine bal, nohut gibi yabancı maddeler atarlardı.

Öte yandan şarabın ilk önce Anadolu’da yapılmış olması da mümkündür. En iyi üzümlerin Anadolu’da yetişmesi, toprağın, iklimin bağcılığa elverişli olması bu ihtimali kuvvetlendirir. Anadolu’da ilk uygarlık hareketlerinin başladığı M.Ö. 10. yüzyılda bağcılık, dolayısı ile şarapçılık bir başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir, Hititler’de bağcılık M.Ö. 11. yüzyıldan daha önceden bilinen bir sanattı. Asma Fransa’ya ilk olarak M.Ö. 600 yıllarında Foçalı Euxenus adlı bir gemici tarafından götürülmüştür.

Anadolu’da yetişen üzümlerden yapılan şarapların ünü her yana yayılmıştı. Sonradan Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Anadolu şarapları öteki şaraplardan çok üstün tutulurdu. Yalnız dinin içki içmeyi yasak etmesinden dolayı başta Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere pek çok padişah şarap içmeyi, yalnız Müslümanlar’a değil, Hıristiyanlar’a da yasak etti. Bu yüzden şarapçılık geriledi. Bağcılıkta bariz bir gerileme görüldü. Bununla beraber şaraplarımız gene de pek çok benzerinden üstün kalitededir.


Leave A Reply