Sarmatlar Kimdir?

0
Advertisement

Samatlar kimlerdir? Samatlar ne zaman, nerede yaşamışlardır? Samatlar tarihi hakkında bilgi.

samatlarSamatlar;Orta Asya kökenli halktır. İskitler gibi göçebedirler. Birkaç kabilenin birleşiminden oluşan Sarmatların en önemli kolları Alani ve Roxolanidir. Herodotos’a göre dilleri İskitçeyi andırıyordu. İlk Sarmat grupları IÖ 6. yüzyılda Asya’dan gelerek Uralların batı eteklerine yayılmaya başladı. Bu yüzyılın sonlarında Roxolani, Volga Irmağı’na, Alani de Kurban Vadisi’ne doğru ilerlediler. Ural ve Don Irmakları’nın çevresine yerleşerek bölgeyi egemenlikleri altına aldılar. İÖ 4. yüzyıldan sonra İskitlere saldırarak topraklarının bir bölümünü ele geçirdiler.

Makedonya Kralı Philippos ile yapılan savaşlara kadar (İÖ 339) geçen dönem Sarmatların birinci dönemleridir. Prokhorov dönemi de denilen ikinci dönemde Sarmatlar, İskitler üzerindeki egemenliklerini pekiştirerek güneye doğru ilerlediler. Üçüncü dönemde (İÖ 1. yüzyıl-İS 1. yüzyıl) Kırım dışındaki tüm İskit yerleşmelerini ele geçirerek Yunan kentlerini istila ettiler. Roma İmparatoru Neron döneminde aşağı Moesia’yı (Bulgaristan) ele geçirdiler. İS 62-63’de Roma için önemli bir tehlike oluşturdular. Son dönemlerinde Sarmatlar, Germen kavimleriyle işbirliği yaparak Dalmaçya’da ilerledilerse de 3. yüzyıldaki Got istilası sonucu İS 370’te yerlerinden edildiler. İS 370’de Hunların saldırılarına uğradılar. 6. yüzyılın sonunda tümüyle yıkıldılar. Sarmatlar zanaatta ileriydiler. Metal işçiliği ve çömlekçiliğin yam sıra ticarette de başarı göstererek kürk, yağ, bal, balık ve metal eşyaları çevredeki yerleşmelere sattılar. Yunan kolonileri ve Çin ile ticari ilişkileri geliştirdiler. Süsleme sanatlarında da metal işçiliği önemli bir yer tutar.


Leave A Reply