Saruhanoğulları Beyliği Nerede ve Ne Zaman Kurulmuştur?

0
Advertisement

Anadolu’da kurulmuş Türk beyliklerinden birisi olan Saruhanlı beyliği ne zaman, nerede kim tarafından hangi tarihlerde kurulmuştur?

Saruhanoğulları Beyliği

Anadolu Türk beyliklerinden biridir. Önce 1300 – 1390, sonra 1402- 1410 yılları arasında 98 yıl sürmüş, 1390’dan 1402 Ankara Savaşı’na kadar Osmanlı devletine bağlı kalmıştır. 1308’e kadar Selçuklular’a, bir müddet de Germiyanoğulları’na, İlhanlılar’a bağlanmıştır. Son zamanlarında tamamen Osmanlıların egemenliğini tanımıştı.’

Saruhanlılar’ın başkentleri Manisa idi. Manisa, Menemen, Gördes, Nif, Turgutlu (Kasaba), Foça ve çevresinde saltanat süren Saruhanoğulları, Ege’ye de çıkmışlardı, donanmaları vardı. Saruhan Bey’in küçük oğlu Gazi Süleyman Bey, 1334’te, Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in yanında, 276 gemiyle Mora ve Yunan seferine katıldı, 1345’te gene aynı Türk hükümdarının yanında Makedonya seferine çıktı, burada öldü. Devlete adını veren Saruhan Bey, Bizans’a karşı Batı Türk sınırını korumakla görevli Selçuklu «uc beylerinden» biriydi, 1300’e doğru iç bağımsızlığını kazandı. Manisa Osmanlılar’a geçince, bu sancağa «Saruhan Tahtı» denildi. Buraya vali olarak veliaht şehzadeler yollanırdı; bunların arasında Fâtih Sultan Mehmet de vardır.

Saruhan beyleri ve saltanat yılları şunlardır:

Advertisement

1) Saruhan Bey (1300- 1345);

2) İlyas Bey (1345- 1374);

3) İshak Çelebi (1374- 1388);

4) Hızır – Şah Bey (1388- 1390, 1402-1410).

Advertisement

Leave A Reply