Satuk Buğra Han Kimdir? (Kısaca)

0
Advertisement

Karahanlı hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın hayatı hakkında kısaca bilgi veren yazımız.

Satuk Buğra Han

Abdülkerim Satuk Buğra Han, Karahanlılara sığınmış olan Samanoğullarından Ebu Nasr adlı şehzadeyle tanışmasından sonra Müslüman oldu.

Amcasıyla başarılı savaşlar yaparak, Batı Karahanlıların resmen Müslüman olmasını sağladı. Şiilere karşı savaşan Samanoğulları hükümdarı II. Nasr Ahmet’e yardımda bulundu. Doğu Karahanlıların hakanı Arslan Han’a karşı savaştı. Müslüman topluluklar tarafından desteklendi. Onun Müslüman oluşu ilahi bir temele dayandırıldı, yaşamı kendi adıyla anılan menkıbeye ve Türkistan folklorunu derinden etkileyen öykülere konu oldu.


Leave A Reply