Savaş Nedir? – Sözlük Anlamı

1

Savaş ne anlama gelir? Savaş kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal
“Savaş yıllarıydı. Orta hâllilerin bile doğru dürüst yiyeceği yoktu.” – A. Kutlu
2. Uğraşma, kavga, mücadele
3. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele
“Veremle savaş.”
1. bir veya daha fazla devlete karşı savaş durumuna geçmek
2. ortadan kaldırmak için uğraşmak
“Softalığa savaş açan ilk laikler orada toplanmıştır.” – Y. Z. Ortaç
Savaş olan yer, meydan
Savaş alanında birlikler belirli bir düzenleme içinde yerleşme
Özel ve büyük ateş gücüne sahip, korunmak için zırhla kaplanmış gemi, harp gemisi
Ülkeler arasında savaş ilanına yol açan olay veya konu
Bir ülke içinde çıkan savaş, iç harp, dâhilî harp
“İspanya iç savaşı.”
Kimyasal madde ve silahların kullanıldığı savaş
Temeli propagandaya dayanan, karşı düşünceli grupların birbirlerini etkileyebilmek ve kendi düşüncelerini kabul ettirmek için aralarında tehdit, şantaj, yıldırma vb. psikolojik ögelerin kullanıldığı mücadele türü
Silaha başvurularak yapılan savaş, sıcak harp
1. isim İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu ve Batı Bloklarının zaman zaman savaş çıkarma tehditlerinin bütün dünyada yarattığı gerginlik, soğuk harp
“Soğuk savaşın bittiği ilk yıllardı emekliye ayrılış tarihi.” – O. Aysu
2. İki kişi arasında fazla belli edilmeden yaşanan çekişme
Küçük asker birlikleri veya çeteler tarafından düşmanı yıpratmak için her türlü yola başvurarak yapılan savaş
“Onlar da kendilerine göre bir çete savaşı yapmak hevesine düşmüş olabilirler.” – S. Birsel
Düşman kuvvetlerinin eylemlerini engellemek, baltalamak veya geciktirmek amacıyla gerillaların yaptığı savaş
Bir savaşta, kesin sonuç almak için düşmana karşı bütün güçlerle yüklenilen ölüm kalım savaşı, meydan muharebesi
Söz veya davranışlarla birbirini sinirlendirme, sinir harbi
1. Uzay çalışmalarında öne geçme yarışı
2. Uzayla ilgili geliştirilen modern tekniğin imkânlarını askerî ve siyasi amaçlarla kullanarak ülkeler arasında üstünlük sağlama mücadelesi
Yaşama çabası
“Asla şikâyet etmiyor, sığınabildikleri barakalarda yaşam savaşı veriyorlardı.” – A. Kulin
Bilim kurgu filmlerde yıldızlar arasında geçen savaş
Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply