Sayıların tarihçesi, Tarih Boyunca Sayıların Kullanımı

0
Advertisement

Sayılar ve sayma işlemi ilk hangi medeniyet tarafından ve ne zaman kullanıldı? Sayıların tarihçesi ve tarihi gelişimi hakkında bilgi.

Sayıların Tarihçesi

Ortak sezgi ve yakın zamanda bulunan kanıtlar, sayıların ve sayımların bir sayısı ile başladığını gösteriyor. (Başlangıçta olsalar bile, muhtemelen bir adı yoktu.) Bir sayısının varlığının ilk kanıtı ve birin saymak için kullanıldığına dair kanıtlar yaklaşık 20.000 yıl önce ortaya çıkıyor. Bu bir kemikteki bölünmüş birleşik çizgiler dizisiydi. Buna Ishango Kemiği denir.

1960’da Afrika’nın Kongo bölgesinde Ishango Kemiği (bir babun fibulası) bulundu. Kemiğe çizilen çizgiler kazara olamayacak kadar üniform yapıdaydı. Arkeologlar, çizgilerin bir şeyi takip etmek için taksitli işaretler olduğuna karar verdi.

Ancak sayılar ve sayma, şehirlerin oluşmasına kadar gerçekleşmedi. Gerçekten de sayılar ve sayma o zamana kadar gerçekten gerekli de değildi. Sayılar ve sayma, ilk uygarlıklardan biri olan Sümer’de M.Ö. 4.000 civarında başlamıştır. Aynı yerde bulunan pek çok insan, hayvancılık, mahsul ve zanaatkarın bulunduğu şehirlerde, kullanılan veya takas edildiği her şeyi organize etmek ve takip etmek için bir yola ihtiyaç duyuyordu.

Mısırlılar

Bir sayısını, sayım birimlerinden bir ölçüm birimlerine dönüştüren Mısırlılardı. Mısır’da, MÖ 3000 civarında, bir sayısı, uzunluğu ölçmek için bir ölçü birimi olarak kullanıldı. Piramitler, tapınaklar, kanallar yapacaksanız, standart bir ölçü birimine ihtiyacınız olacaktı. Onların icat ettiği şey, kutsal bir ölçü olarak gördükleri kübit idi. Bir kübit, bir adamın ön kolunun uzunluğu, dirsekten parmak uçlarına kadar, avucunun enidir. Kutsal oldukları düşünüldüğünde, tapınaklarda tuttukları resmi olarak düzenlenmiş çubukları vardı. Eğer kopya kübitlere ihtiyaç duyulursa, tapınakta tutulan orijinal kübitlerin birinden yapılırdı. Bu çok resmi, çok korumalı ve çok hassas bir ölçüm birimi sayesinde Mısırlılar muazzam bir hassasiyetle devasa binalar ve anıtlar yaratabiliyorlardı.

Advertisement

MÖ 3000-Mısır Hiyeroglif sayı sistemi

Mısırlılar, farklı sayılar için farklı semboller icat eden ilk medeniyetti. Bir sayısı için bir sembol vardı, bu sadece bir çizgi idi. On sembolü bir ipti. Yüz sayısının sembolü bir ip bobiniydi. Ayrıca binden on bine kadar sayıları vardı. Mısırlılar, bir milyon sayısını ilk kullananlardı ve sembolü ise dizlerinin üstünde tevazu için yalvaran, mütevazi bir duruşla ellerini havaya kaldırmış bir mahkumdu.

Yunanlılar

Yunanistan, çoğu Pisagor’un rehberliğinde, sayı ve sayım dünyasına daha fazla katkıda bulundu. Mısır’da okudu ve Yunanistan’a döndükten sonra, Yunanistan’da halihazırda Mısır’da yaygın olan matematiksel kavramları tanıtan bir matematik okulu kurdu. Pisagor, çift ve tek sayılar fikrini bulan ilk insandı. Ona göre, tek sayılar erkekti; çift sayılar kadındı. Pisagor, Pisagor teoremi ile bilinir, ama belki de matematiğe yaptığı en büyük katkı, onu takip edecek olan Yunanlı matematikçiler için zemin hazırlayan sayılardı.

Pisagor, dünyanın ilk teorik matematikçilerinden biriydi, ancak teorik matematik dersini hiç kimsenin daha önce almadığı bir seviyeye getiren başka bir ünlü Yunan matematikçi Archimedes’ti. Arşimed eski çağların en büyük matematikçisi ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Arşimed sayı deneyleri yapmaktan ve sayılarla oyun oynamaktan zevk alırdı.

Bazıları hala bugün de faydalandığımız, gerçek dünyada pratik olduğu kanıtlanan sonuçlara yol açtı. Bir örnek: Arşimet, bir kürenin yüzeyini bir silindire dönüştürüp dönüştüremeyeceğimizi merak etti ve yapılırsa, kaplanan alandaki fark ne olurdu? Arşimed başarılı bir şekilde bu sorunu çözdü. Geride bıraktığı formüller sayesinde, harita yapıcılar dünyanın yüzeyini düz bir haritaya dönüştürebildiler.

Arşimed, aynı zamanda bir seviyeden daha yüksek bir seviyeye su pompalayan bir tüpün içinde dairesel bir eğimli düzlem olan bir vida olan Archimed vidasıyla da ünlüdür. Düzensiz bir şekle sahip bir nesnenin hacmini belirleme yöntemini icat etmekle de ünlüdür. Arşimed birçok başka matematiksel katkı yaptı.

Yunan’ın matematikteki rolü, kelimenin tam anlamıyla, Arşimet’le sona erdi. Arşimet MÖ 212’de Syracuse Kuşatması sırasında bir Romalı asker tarafından öldürüldü. Ve böylece klasik dünyadaki matematiğin altın çağı sona erdi. Roma yönetimi altında, matematik karanlık bir çağa girdi.

Advertisement


Leave A Reply