Saz Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Saz ne anlama gelir? Saz kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış, hasır otu, kiliz, kofa
“Köyün saz kaplı, karanlık çökmüş damlarına seslendi.” – H. E. Adıvar
2. Bu kamıştan yapılmış
1. isim, müzik Her tür müzik aracı, çalgı
2. Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı
3. Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı, bağlama
“İnce ve yüksek bir sanat eseri olan saz da milliyetimizin bir hususiyetidir.” – A. Ş. Hisar
4. Birden çok çalgının bulunduğu takım
5. Çalgılı eğlence yeri
Solgun yüzlü
“Nasıl da incecik, saz benizli, hırçın ve fettan bir kızdı.” – R. H. Karay
1. Soluk, uçuk sarı
“Üstünde daima saz rengi, hardal rengi … nohudi renklerde veya bunları andıran bir renkte bir esvabı … vardı.” – A. Ş. Hisar
2. Bu renkte olan
Genellikle bataklıklarda yaşayan, kuyruğunun altı beyaz, bacakları sarı, yüzü kırmızı renkte olan, ot ve sudaki küçük canlılarla beslenen bir tür tavuk (Gallinula chloropus)
Klasik Türk müziğinde yalnızca saz takımının çalması için bestelenen eser
1. Her türlü müzik aleti yapılan ve satılan yer
2. Sazlı sözlü eğlence yeri
Klasik Türk müziğinde faslın en son çalınan sözsüz parçası
Halk ozanı
“Şu bizim İstanbul’un satıcıları, satıcı değil, muamma yazan saz şairi her biri.” – N. Hikmet
Halk edebiyatında genellikle saz eşliğinde söylenen şiir
Ut, keman, kanun, bağlama vb. müzik araçlarını çalanların oluşturduğu çalgı takımı
“Hatır, gönül, nüfuz tesiri sayesinde bu saz takımlarının birbirlerine hemen denk olmasını temin ederdi.” – A. Ş. Hisar
Türk müziğinde keman, ney, tambur, kemençe, ut, kanun, daire vb. çalgılardan ve okuyuculardan oluşan, fasıl yapan topluluk
Bir müzik eserinin icrası sırasında ritmi belirgin olarak veren saz
Meydan sazı
On iki teli olan, sesinin yüksekliği sebebiyle açık yerlerde çalınmaya uygun, halk ozanlarının kullandığı en büyük saz, divan sazı
Elektrikten yararlanarak kullanılan çalgılar
Üflemeli sazlar
Tellerine vurulduğunda veya tellere yay sürtüldüğünde oluşan titreşimler sayesinde ses çıkaran çalgılar, telli çalgılar
Üflenerek seslendirilen müzik araçları, üflemeli çalgılar, nefesli sazlar
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar, vurmalı çalgılar, perküsyon
Keman, kemençe, viyolonsel vb. yayla çalınan çalgılar, yaylı çalgılar

Advertisement

Leave A Reply