Search Results: arşimet (47)

Bilim ve Teknoloji Arşimet Evreka

Arşimet’in Kralın Tacı Hikayesi – Evreka’nın Bilimsel Hikayesini Oku!

2

Buldum buldum diye sokaklarda gezdiği bilinen Arşimet aslında ne bulmuştur? Arşimet’in suyun kaldırma gücünü bulmasına yarayan kralın tacı hikayesi. Arşimet’in Kralın Tacı Hikayesi BULDUM BULDUM Bilimin ilginç yönlerinden biri, keşif ve buluşların bazen beklenmedik anlarda, rastlantı sonucu ortaya çıkmasıdır. Rastlantı sonucu keşif ya da buluş yapabilmek için yalnızca şanslı olmak yeterli değildir. Bu rastlantıları değerlendirecek

Bilgi Dünyası Arşimet Kolu

Arşimet Burgusu ve Arşimet Prensibi Hakkında Bilgi

0

Büyük Yunanlı bilgin Arşimet’in bulmuş olduğu ve kendi adı ile anılan prensibi ve Arşimet burgusu hakkında bilgi. Arşimet Prensibi : Herhangi bir sıvı ve ya bir gaz içinde bulunan bir cisim yer çekimi kuvvetinin ters yönünde yani, aşağıdan yukarıya doğru bir itilme kuvvetine maruz kalır. Arşimet bunu şu şekilde izah etmiştir: Sıvı veya gaz içine

Biyografi Arşimet Kolu

Arşimet Kimdir?

0

Eski Yunanistan’da yaşamış büyük fizik ve matematik bilgini Arşimet hakkında kısa bilgilerin yer aldığı yazımız Eski Yunanistan’ın ünlü matematikçi ve fizikçisidir. Sirakusa’da doğmuştur. Yaptığı savaş aletleri sayesinde Sirakusa Romalıların kuşatmasına iki yıl karşı koymuş, büyük bilgin, şehir Romalıların eline geçtiği sırada öldürülmüştür. Mekanik ve hidrostatiğin kurucusu olan Arkhimides, çeşitli bilim konuları üzerine birçok yazılar yazmış

Bilgi Dünyası

Arşimet Prensibi Nedir

2

Arşimet prensibi nedir? Arşimet ilkesi olarakda literatürde geçen yasanın hem formül hem de çizim ile gösterimi. Arşimet Prensibi hakkında bilgi. Cisimlerin, sıvı ya da gaz ortamlar içerisindeki denge koşullarını açıklayan fiziğin temel ilkelerinden biri. Arşimet’in ortaya koyduğu bu ilkeye göre sıvı ya da gaz ortam içerisinde bulunan bir cismin ağırlığı, kendi hacmine eşit hacimdeki sıvının

Bilgi Dünyası

Arşimet Kimdir – Arşimetin Hayatı

43

Arşimet kimdir? Arşimetin hayat hikayesi. Arşimet’in hikayesi ve Arşimet’in buluşları hakkında bilgi Eski Yunan matematikçisi ve fizikçisidir. (Syracusa M.Ö. 287 – Syracusa M.Ö. 212). Öğrenimini tamamlamak ve ünlü matematikçi Eukleides’in derslerini izlemek üzere Antik Çağ’ın kültür merkezi olan İskenderiye’ye gitti. Yerkürenin çevresini zamanına göre çok iyi bir yaklaşımla veren Eratosthenes ile tanıştı. Yurduna döndükten sonra

Belirli Gün ve Haftalar Pi sayısı

Pi Günü Nedir? Niçin Kutlanır? Pi Günü Önemi Hakkında Yazı

0

Pi günü nedir ve ne zaman kutlanır? Pi gününün özellikleri, niçin kutlanır, Pi günü hakkında gerçekler, hakkında bilgi. Pi Günü Nedir? Niçin Kutlanır? Pi Günü matematiksel bir sabit olan π (pi) veya 3.141592653 … yi kutlar. Pi, çevre (dairenin etrafındaki mesafe) ve çap (dairenin merkezinden geçen mesafe) arasındaki orandır. Pi sabittir, bu nedenle her ölçekteki

İlginç Bilgiler Nikola Tesla

Tüm Zamanların Gelmiş Geçmiş En İyi 10 Mühendisi Çalışmaları – Top 10

0

Tamamen NKFU ekibi tarafından yapılmış olan tüm zamanların en iyi 10 mühendisi listesi. Her mühendisin neden ve hangi çalışması ile listeye girdiği de listede yer almaktadır Hayat mühendisler olmasa inananın bugünkü gibi rahat olmazdı. Günlük yaşantımızda kullandığımız hemen hemen her türlü cihaz, makine ve ya aygıtta muhakkak bir mühendis parmağı bulunmaktadır. Aşağıda ise bu konuda

Matematik el-Harizmi

Matematiğin Tarihçesi ve Matematik Tarihinin En Büyük Şahsiyetleri

0

Matematik biliminin tarihçesi, matematiğin tarihsel gelişimi, İslam dünyasında matematik hakkında bilgi. MATEMATİK; aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini incelemeyen bilimlerin ortak adıdır. Tümdengelim yöntemine göre, kesin ve zorunlu bilgiler içeren aksiyomatik bir sistemdir. Tarih: Matematiğin ilk örneklerine, İÖ 1700-1900 arasında yazılan ve günümüze kadar gelen papirüslerde rastlanır. Mısır matematiğinde sayılar

Matematik pi tarihi

Pi Sayısını Kim Buldu? Pi Sayısını Keşfine Giden Yolda Pi’nin Kısa Tarihçesi

0

Pi sayısını kim ve nasıl buldu? Pi sayısının keşfedilmesi hangi zamanlara uzanır, özelliği nedir? Pi’nin keşfi hakkında kısaca bilgi. Pi Sayısını Kim Buldu? Pi nedir? Pi, bir dairenin çevresinin çapına oranıdır. Dairenin boyutu ne olursa olsun, pi her zaman aynı sayıdır. Herhangi bir daire için, çevresinin çapına bölünmesi size tam olarak aynı sayıyı verecektir: 3.14159…

Kimya gaz basıncı

Katılarda Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Nedir? Nasıl Hesaplanır? Özellikleri

0

Basınç nedir? Katılarda basınç nasıl hesaplanır? Sıvılarda ve gazlarda basıncın özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi. Katılarda Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Basınç; Fizikte herhangi bir kuvvetin, ona engel olan bir yüzey üzerine yaptığı zorlamadır. Bunu şu örnekle daha iyi gösterebiliriz: Kalın bir kurşun levhanın üzerine yirmi kilo ağırlığında bir cisim yerleştirelim. Kurşun levhada hiçbir değişiklik olmaz.

Bilim ve Teknoloji Deney

Bilimde Deney Neden Önemlidir? Bilimde Deneyin Yardımı ve Öğrettiği Gerçekler

0

Bilimde deneyin yeri nedir? Neden önemlidir? Bilimde deneyin yardımı ve deneylerin öğrettiği gerçekler hakkında bilgi. Deney olmazsa ne olur? Bilimde Deney Neden Önemlidir? DENEY Bilimde, bir gerçeği göstermek için yapılan denemelere «deney» denir Bugünkü bilim adamları, gerçekleri kitaplardan okuyarak değil, deneyler yaparak öğrenirler Öğretimin birçok kollarında da deneyler önemli bir yer tutar. Bilim hayatında deney

Biyografi Abdurrahman el Hazini

Abdurrahman el Hazini Kimdir? Hayatı Çalışmaları Bilime Katkıları

0

Abdurrahman el Hazini kimdir ve ne yapmıştır? Türk bilim insanı Abdurrahman el Hazini’nin hayatı, buluşları, çalışmaları ve bilime katkıları hakkında bilgi. Abdurrahman el Hazini Astronom, fizikçi ve mekanikçidir (D. 1100 – Ö. 1160?). Tam adı Ebü’l-Feth Abdurrahman Mansûr el-Hazinî’dir. Kaynaklarda zaman zaman ibn Heysem, Ebu Ca’fer el-Hazin ve Ebu’l-Fazl el-Hazinî ile karıştırılan Abdurrahman el-Hazinî, Bizans

Biyografi Pierre de Fermat

Pierre de Fermat Kimdir? Büyük Matematikçinin Hayatı ve Çalışmaları

0

Pierre de Fermat Kimdir ve ne yapmıştır? Pierre de Fermat hayatı, matematik alanında çalışmaları, buluşları ve bilime katkıları hakkında bilgi. Pierre de Fermat Pierre de Fermat (piyer dö ferma okunur) (d. 1601, Beaumont-de-Lomagne – ö. 12 Ocak 1665, Castres), Bask kökenli Fransız hukukçu ve matematikçi. İlk öğrenimini doğduğu şehirde yapmıştır. Yargıç olmak için çalışmalarına Toulouse’de

Fizik sonsuz dişli

Mekanik Avantaj Nedir? Günlük Hayatta Mekanik Avantaja Örnekler

0

Mekanik avantaj nedir? Mekanik avantajdan nasıl yararlanılabilir? Günlük hayatımızda mekanik avantajı kullanan makine ve sistemlere örnekler. Mekanik Avantaj Basit makineyi, ilk olarak üçüncü yüzyılda Yunan matematikçi Arşimet tanımlar. Bu öyle bir alettir ki, uygulanan kuvvetin daha büyük bir kuvvete karşı kullanılmasını sağlar Böyle bir alet ya kuvveti ya da hareketin mesafesini artırabilir ama ikisini birden

Tarih Havacılık Tarihi ve Wright Kardeşler

Kronolojik Havacılık Tarihi

0

Milattan öncelerden THY’larının kuruluşuna kadar havacılığın kronolojik olarak tarihçesi, havacılık tarihindeki önemli olaylar ve tarihleri.…

Bilim ve Teknoloji Balon

Balon Hakkında Bilgi

0

Balon nedir? Balon nasıl çalışır? Özellikleri nelerdir, havalanması, sepette bulunması gerekenler hakkında bilgi. Balon Hakkında Bilgi Balon; ısıtılmış havaya da hafif bir gazla (helyum, hidrojen) doldurulan, atmosferde uçabilen küredir. Çok ince, iç basınca dayanacak küçük yırtıklardan etkilenmeyecek malzemeden yapılır. Arşimet‘in ünlü buluşuna (bir cisim sıvı ya da gaz herhangi bir akışkana batırıldığında, taşırdığı sıvı ya

Tarih Bilim Tarihi Taban Puanları

Bilim Tarihi

0

Bilim Tarihi hakkında kısa bilgi. Bilimin tarihçesi. Eski Yunan, Roma, Asya, Hint ve Arap toplumlarında bilim ve bilimin gelişmesi. Bilim Tarihi Bilim çevremizdeki doğal dünyanın sistematik incelenmesidir. Bilim gözlemler, etkileri ölçer ve nedenlerini bulmaya çalışır. Bilim bugün jeofizik, biyokimya ve oşinografi gibi çok farklı alanlara ayrılmıştır. Geçmişte bilim günlük yaşamın bir parçasıydı ya da din

Bilim ve Teknoloji Bilim Tarihi Taban Puanları

Bilim Tarihi Özeti

2

Bilim ve bilimin çalışma alanları. Eski çağda Çin’de, Mısır’da ve Anadolu da bilim, Bilim Tarihinin geniş özeti, Bilim tarihindeki önemli kişiler ve buluşları. BİLİM NEDİR ? TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor: Bilim: “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.” “Genel geçerlik ve kesinlik

Matematik pi sayısı

Pi (π) sayısı nedir?

0

Pi (π) sayısı nedir? Pi (π) sayısı ne işe yarar? Pi (π) sayısının tarihi ve geçmişi ile matematikte kullanım alanları hakkında bilgi. Pi (π) sayısı nedir? Pi (π), çemberin çevre uzunluğunun çapına oranı. Çemberin büyüklüğünden bağımsız olarak her çember için çevre uzunluğunun çapa oranı sabittir. İsviçreli matematikçi Leonhard Euler’in (1707-83) benimseyip kullanması sonucunda π simgesiyle

Bilgi Dünyası edebiyat

Edebiyat Tarih İlişkisi

0

Edebiyat tarih ilişkisi ile ilgili yazı. Edebiyat ile tarih arasında nasıl bir bağ vardır. Kısaca edebiyat tarih ilişkisine bir bakış. Bir şeyleri yok saymak, o şeylerin gerçekten yok olduğu anlamına gelmez. Biz bazı gerçekleri, onlarla kendimiz arasındaki bağlantıyı kuramadığımız için inkar etsek bile sahip olduğumuz tarih ve coğrafya, bu gerçekleri bize hatırlatmak için her zaman

Yazı - Şiir - Makale

At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır Kompozisyon

0

At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır atasözünü açıklayan, anlatan, örneklendiren kompozisyon örneği, yazı. At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır Tüm canlılar gibi, insanlar da ölümlüdür. Ölümün önüne geçmek elimizde değilidir. Ama istersek, öldükten sonra da, kendimizden söz ettirebilir, adımızı yaşatabiliriz. Ünlü koşu atları vardır. At yarışlarında, izleyicilere parmak ısırtacak kadar koşarlar;

Bilgi Dünyası

Felsefede Hellenistik Dönem Hakkında Bilgi

0

Hellenistik dönem nedir, özellikleri nelerdir? Hellenistik dönem belli başlı akımlar ve filozoflar, felsefede hellenistik dönem hakkında bilgi. HELLENİSTİK ÇAĞ Hellenistik çağın ana özellikleri: a) İskender’in Asya seferleriyle başlayan bu dönem, Yunan kültürünün, doğu kültürüyle karşılaşma ve kaynaşma dönemidir. b) Bilim ve felsefe alanında belli bir merkez olmamasına karşılık, İskenderiye Doğu ve Batı kültürünün etkileşip kaynaştığı

Bilgi Dünyası İskenderiye Kütüphanesi

Antik Çağ Kütüphaneleri Hakkında Bilgi

0

Antik çağ kütüphaneleri hangileridir? Antik kütüphanelerin özellikleri nelerdir? Asurbanipal, Celsus ve İskenderiye kütüphanesi hakkında bilgi. Antik Çağ Kütüphaneleri İlk Kitaplar ilk kitapların kâğıda basıldığını mı düşünüyorsunuz? Kâğıdın henüz bulunmadığı dönemde, ilk kütüphanelerin kurulduğu Mezopotamya medeniyetlerinde kil tabletler kullanılırdı. Bu tabletlerde üçgenlerden ve çizgilerden oluşan çivi yazısı kullanılıyordu. Çivi yazısı tahta çubuklar kullanılarak kil tabletlere yazılıyordu.

Bilgi Dünyası gemi

Deniz Taşıtlarının Büyüklükleri Nasıl Ölçülür?

0

Deniz taşıtlarının büyüklükleri nasıl ölçülür? Gros ton, tonalito gibi kavramlar ne anlama gelmektedir? Gemilerin büyüklüğü ve yük hacmi çeşitli rakamlarla bildirilir. Bunları birbirine, karıştırmamak gerekir Başlıcaları şunlardır: Tonilâto – Geminin ağırlığıdır. Arşimet Kanununa göre bir geminin ağırlığı taşırdığı suyun ağırlığına eşittir. Ölü ağırlık (D W = Dead weiglıt). — Geminin âzami yük hacimdir. Yani gemi

Bilgi Dünyası

Statik Nedir?

0

Statik nedir ne demektir? Statik kuralları ve temel özellikleri ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. STATİK, kuvvetlerin dengesiyle ilgili; hareketi olmayan, durağan. Arşimet’ in yazdığı iki eserde statikle ilgili bilgiler bulunmakla birlikte dinamiğin ilk kavramları Galileo ile birlikte gündeme geldi. Denge, hareketin yokluğuyla açıklandığına göre, statik dinamiğin bir alt bölümü gibi düşünülebilir. Statik

Bilgi Dünyası

Matematikte Çizgi Nedir?

0

Matematikte çizgi nedir nasıl tanımlanır? Çizginin özellikleri ve çeşitlerinin kısa örnekli açıklamalarının yer aldığı yazımız. Matematikte çizginin birçok tarifi vardır. Genel olarak «hareket eden bir noktanın bıraktığı iz» diye tanımlanır. Eski Yunan matematikçısı Euklides çizgiyi «genişliği olmayan uzunluk» diye tarif eder. Bir başka tarife göre de «çizgi yüzeyin sınırıdır». Geometride çizginin hiç kalınlığı olmadığı farz

Bilgi Dünyası

Akışkanların Dinamiği Konu Anlatımı

0

Fiziğin akışkanlar dinamiği konu anlatımı. Bernoulli etkisi, adhezyon ve kohezyon nedir açıklamaları ve örnek bir soru Akışkanların (sıvıların) bir kap içinde hareketleri, çeşitli iç sürtünmeler (viskosite) ve sıvının aktığı kabın cidarlarıyla olan sürtünmeler nedeniyle oldukça karışıktır. Burada sürekli Laminer Akış (düzgün çizgiler boyunca, dönmeden) denilen akan sıvılar için belirli kural ve kanunlar belirtilecektir. Bernoulli Etkisi:

Bilgi Dünyası Formüller

Katı ve Sıvıların Statiği

0

Bir fizik konusu olan katı ve sıvıların statiği ile ilgili genel bilgiler ve formüllerin paylaşıldığı Arşimet Kanunlarının açıklandığı yazımız. Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Alanı (S) olan bir yüzeye dik olarak uygulanan (F) kuvvetinin yaptığı basınç: P=F/S bağıntısıyla bulunur. S.I. Birim sisteminde, F => N S => m² ölçüldüğünde basınç birimi

Bilgi Dünyası

Mekanik Nedir? Mekaniğin Tarihçesi

0

Mekanik nedir? Mekanik ne demek? Tarih boyunca mekaniğin gelişimi ve mekaniğin tarihçesi ile ilgili bilgiler. MEKANİK, fizik biliminin dallarından biri. Cisimlerin hareketlerini, kuvvetlerini ve bunların etkilerini inceler. Başlıca üç bölüme ayrılır: Kinematik: Hareketleri, kendilerine oluşturan kuvvetlerden bağımsız olarak ele alır. Statik: Her türlü hareketin dışında cisimlerin dengesini ve kuvvetlerin cisimler üstündeki etkilerini inceler. Dinamik: Kuvvetlerin

Biyografi

A Harfiyle Başlayan Biyografiler – Liste

1

İsmi A harfi ile başlayan ünlü matematikçi, fizikçi, ressam, şair, devlet adamı, edebiyatçı, besteci, sporcu ve birçok ünlünün biyografilerinin listesi. ♦ Abaka Han ♦ Abaka Han (Biyografi 2) ♦ Abaza Hasan Paşa ♦ Abaza Hasan Paşa (Biyografi 2) ♦ Abaza Mehmet Paşa ♦ Abaza Mehmet Paşa (Biyografi 2) ♦ Abbas Bin Abdülmuttalip ♦ Abbas Hilmi Paşa ♦ Abbas Mirza Kaçar ♦ Abdi İpekçi ♦ Abdülaziz İbni

Bilgi Dünyası

Organizma ve Çevre İlişkileri

0

Organizma ve çevre ilişkileri nasıl gerçekleşir? Sosyolojide Sinir sistemi, duyum ve algı özellikleri hakkında bilgi. 1) Sinir Sistemi: Sinir sistemi canlının iç organlar ve dış dünya ile ilişkisini sağlayan bir sistemdir. İnsanda duyum ve hareket mekanizmalarının islemesi bu sistemle olur. Görme, işitme, tatma gibi duyumlar; konuşma, yürüme, araç kullanma gibi eylemler hep sinir sistemi sayesinde

Bilgi Dünyası

A Harfi İle Başlayan Ünlü Fizikçiler

0

Baş harfi A ile başlayan ünlü fizikçiler, fizikçilerin hayatları, biyografileri, çalışmaları hakkında bilgi. A ile başlayan fizikçiler listesi. ♦ Aristotle (Aristo) ♦ Aristarchus of Samos ♦ Nima Arkani-Hamed ♦ Archimedes (Arşimet) ♦ Aryabhata ♦ Avicenna (İbn-i Sina) ♦ Abū Rayhān al-Bīrūnī (El-Birûni) ♦ Alhazen (İbn-i Heysem) ♦ André-Marie Ampère ♦ Amedeo Avogadro ♦ François Jean Dominique

Bilgi Dünyası

Siraküza Nerededir? Siraküza Tarihi

0

Siraküza hangi ülkededir? Siraküza ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, İtalya Siraküza hakkında bilgi. Siraküza; İtalya’nın güneyinde, Sicilya Bölgesi’nde liman kenti, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Adanın güneydoğusunda, İyon Denizi kıyısında, Palermo’nun 209 km güneydoğusunda yer alır. Epipolae Yaylası’nın kuzeyinde uzanan kentin, bir bölümü, kıtadan dar bir kanalla ayrılan Ortygia Adası üzerinde yer alır (karayla ada,

Bilgi Dünyası

Baroskop Hakkında Kısaca Bilgi

0

Baroskop nasıl bir aygıttır? Baroskopun özellikleri, çalışması, hakkında kısaca bilgi. Baroskop; cisimlerin sıvılarda olduğu gibi hava ya da başka gazlar içinde de Arşimet yasalarına uygun bir kaldırma gücünün etkisinde olduğunu kanıtlamaya yarayan aygıttır. Duyarlı bir terazisi bulunan, cam fanusla kapatılan ve içinin havası boşaltılabilen bir odacıktan oluşur. Terazinin kefelerine havada ağırlıkça birbirine eşit ancak hacimce

Bilgi Dünyası

Denizaltı Nedir? Nasıl Çalışır?

0

Denizaltı nedir? Denizaltı ne amaçla kullanılır, nasıl çalışır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Denizaltı; deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen savaş gemisidir. Bir denizaltının istenilen derinliğe inebilmesi ve çıkabilmesi aracın ağırlığının değiştirilebilmesiyle olasıdır. Bu işlem, su sarnıcı adı verilen bölmeler aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu bölmelere alman su belirli bir noktaya gelince, denizaltının yoğunluğu, içinde bulunduğu

Bilgi Dünyası

Cisimlerin Batma ve Yüzme Nedeni

0

Neden bazı cisimler yüzerken bazı cisimler batar? Hidrostatik, Arşimed prensibine göre suda batan ve yüzen cisimler hakkında bilgi. Bir cismin, yüzebilmek için kendi ağırlığı kadar suyu kenara itebilmesi gerekir. Herhangi bir su «blok» unun yüzdüğünü, çünkü, aşağıya doğru etkiyen ağırlığının yukarıya doğru yönelmiş bir basınçla dengelendiğini göstermektedir. Eğer, su blokunu çıkarırsanız, onu yukarıda tutmakta bulunan

Bilgi Dünyası

Baroskop Nedir?

0

Baroskop nedir? Ne işe yarar? Baroskop nasıl çalışır, çalışma prensibi ve özellikleri hakkında bilgi. Arşimet kanununa göre bir cismin hava içindeki ağırlığı, havasız bir yerdeki ağırlığından daha azdır. Bu fark havanın cisimler üzerine yaptığı kaldırma etkisinden ileri gelir. Baroskop bu kanunu ispat etmeye yarayan bir çeşit terazidir. (Arşimet Prensibi) Terazi kolunun iki yanına ağırlıkları eşit,

Bilgi Dünyası

Gaz nedir? Gazlar Hakkında Bilgi

1

Gaz nedir? Gazların özellikleri nelerdir? Gaz kanunları, gazlar hakkındaki kanunları bulan bilim adamları, gazlar hakkında bilgi. Gaz; maddenin dört durumundan biridir. Öteki üçü katı, sıvı ve plazma durumlarıdır. Bu dört durum arasındaki ayrım her zaman belirgin olarak görülmeyebilir. İngiliz fizikçisi Thomas Andrews, 1863’te bir dizi deney sonucu, uygun koşullar altında sıkıştırılan bir gazın gaz ve

Bilgi Dünyası

Ayna Çeşitleri – Ayna ile İlgili Bilgi

6

Ayna nedir? Aynanın tarihçesi, ayna çeşitleri, aynaların özellikleri ile ilgili bilgi. Ayna; Bir cisimden yayınlanan ışık ışınlarını yansıtarak, o cismin görüntüsünü oluşturan optik araçlardır. Gerçekte her cismin, az da olsa ışığı yansıtma özelliği vardır. Bu fiziksel olgu, doğadaki ışık yayınlamayan cisimlerin de gözle görülmesini sağlar. Kendileri birer ışık kaynağı olan (güneş, lamba gibi) cisimler, doğrudan