Şehir Nedir? Şehir Sosyal Yaşamının Özellikleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Şehir nedir, şehirlerin özellikleri nelerdir? Şehir sosyal yaşamının ne gibi özellikleri vardır? Şehir grupları ve şehir sosyal gruplarının maddeler halinde özellikleri.

Şehir Nedir? Şehir İle İlgili Bilgi

ŞEHİR

Şehir, binlerce insanın yaşadığı ve çalıştığı, büyük bir topluluktur. Dünya nüfusunun yarısına yakın bölümü şehirlerde yaşamaktadır.

Şehirlerin çoğunluğu ticari ve idari merkezlerdir. Bölgelerinde bulunan diğer yerleşim birimlerinden genellikle; daha geniş ve daha önemlidirler. Bütün şehirler çok büyük değildir. Avrupa’da şehir, bir katedrali olan kasabadır. Amerika’da şehir kelimesi, kesin sınırları olan kentsel bir bölgeye karşılık gelmektedir. Dünyanın en büyük şehri olan Tokyo’da 25 milyon kişi yaşamaktadır.

Şehir Sosyal Yaşamının Özellikleri:

Şehir sosyal yaşamının iki temel özelliği; sosyal grupların karmaşıklığı ve nüfus yoğunluğudur.
Diğer özellikleri de şunlardır:

1. Şehirlerde toplumsal gruplar, oldukça farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. Birey, her gün, birbirinden farklı gruplarla yüz yüze gelmek zorundadır.

Advertisement

2. İşler farklılaşmıştır. Farklılaşan işlerden ötürü kollektif bir dayanışma egemendir.

3. Şehir toplumu Nüfus; din, siyasi ve ekonomik yaşam biçimi bakımından birbirinden oldukça farklı (heterojen) bir yapıya sahiptir. Şehirlerde ilişkiler resmi yollardan kontrole alınmıştır. Bu da kanun ve yönetmeliklerle sağlanmaktadır.

4. Şehirlerde değişken bir toplumsal yaşam görülür. Toplantılar, konferanslar, kültürel etkinlikler önem kazanmıştır.

5. Şehir yaşamında uzmanlaşma etkindir. Bu nedenle eğitim kurumları yaygındır.

6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler ileri boyutlardadır. Nüfusun büyük bölümü tüketici olduğundan her gün çok sayıda insanla ilişki halindedir.

Köy ve şehir ilişkisinde önemli bir husus da köyden şehirlere doğru gözlenen göç olgusudur. Göç olgusu, birçok toplumda gözlenmekle birlikte, az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda daha fazla görülmektedir.

Advertisement

ŞEHİR YERLEŞİMLERİ

İlk şehirler, ürün yetiştirmeye uygun iklime sahip olan bölgelerde kurulmuştur. Ticaretin gelişebilmesi için şehre giriş kolaylığı da önemlidir. Denize olan yakınlıkların ulaşım imkanını arttırması nedeniyle; İtalya-Venedik, İngiltere-Londra ve Hindistan-Kalküta şehirlerinin hepsi büyümüştür.

  • * Büyük ve şık alışveriş merkezleri, turistleri ve alışveriş yapacak insanları cezbeder.
  • * Opera ve diğer eğlence merkezleri insanları şehre toplar. Bu tür eğlenceler genellikle; görkemli ve gösterişli yapılarda sahnelenir.
  • * Yer altı toplu taşımacılığı trafiği hafifleterek daha fazla boş alan yaratır.
  • * İyi bir yol ağı ve toplu taşımacılık, varoşlarla şehir merkezlerinin birbirine bağlanmasında önemlidir.
  • * Dünyanın en büyük şehirleri sırasıyla; Tokyo (Japonya), Sao Paulo (Brezilya), New York (Amerika), Mexico City (Meksika) ve Shangay (Çin) dir.
  • * Londra yüz yıl önce, dünyanın en büyük şehriydi.
  • * Milattan Önce 2. yüzyılda Roma, nüfusu bir milyonu aşan ilk şehirdi.
  • * Dünyanın en ufak devleti, Roma’da bulunan, Vatikan şehridir.
şehir

Kaynak: pixabay.com

GELECEĞİ PLANLAMAK

Günümüz şehirlerinin büyük bir bölümü planlanmamış ve büyüdükçe yayılmışlardır. Ama; 1692 yılında Amerika-Pensilvanya eyaletinin kurucusu olan William Penn, Philadelphia şehri için bir plan çizmiştir. Bu çoğu Amerika şehri için örnek teşkil etmiştir. 1800 li yılların ortalarında bir Fransız yöneticisi olan Baron Georges-Eugene Hausmann, karışık dar caddeleri olan Paris‘i, geniş bulvarları ve açık alanları olan bir şehir olarak yeniden tasarladı.

BAŞKENTLER

Her ülkenin, ulusal hükümetinin bulunduğu yerde, bir başkenti vardır. 20. yüzyıl şehirleri olan Avustralya-Canberra, Brezilya-Brasil ve Pakistan-İslamabad gibi birkaç başkent yeni inşa edilmiştir. Ancak; başkentler genelde; zamanla büyürler ve eski yapılar ile yeni yapılar yan yana, karışık bir doku meydana getirirler. Genellikle; şehrin en eski bölümü merkezi oluşturur. İnsanların büyük bir bölümü, şehir merkezinin dışında kalan ve varoş olarak bilinen, kesimlerde yaşarlar.

ŞEHİRLERİN İŞLEYİŞİ

Şehir merkezleri kalabalıklaşıp, tıka basa dolduğunda; yüksek binalar gökyüzünü kaplar. Şehirde çalışan insanlar,toprağın daha ucuz olduğu şehir dışında, oturmaya başlarlar. Bu durumda da; insanları şehre getirebilmek için, gelişmiş yollar ve raylı sistemlere ihtiyaç duyulur.


Leave A Reply