Şehirlerin Fonksiyonel Gelişimi

0

Şehirlerin fonksiyonel gelişimi nasıl olur? Fonksiyonel gelişimin özellikleri, hakkında yazı.

sehirlerin-gelisimi
Şehirlerin Fonksiyonel Gelişimi

Advertisement

Yeryüzünde ilk şehirlerin ortaya çıkmasında tarım ve hayvancılık faaliyetleri etkili olmuştur. Bu gelişme üzerinde coğrafi konum belirgin rol oynamıştır. Sanayileşme hareketinin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucunda şehirleşme oranı artmış ve şehirlerin fonksiyonel değişimi hızlanmıştır. Değişen koşullar sonucunda şehirlerdeki faaliyetler farklılaşmıştır. Siyasi ve iktisadi etkenlere bağlı olarak şehirlerde nüfus artışı da hızlanmış ve büyük şehirler ortaya çıkmıştır.

Modem tarım yöntemlerinin uygulandığı yerlerde birim alanda yüksek verim elde edilir. Böylece bu yerleşmelerde gelir yüksek olur. Tarımsal hammaddeyi işleyen sanayi tesislerinin kurulması şehirlerin kalkınmasında etkin rol oynar.

Ülkemizde bu tür şehirlere en iyi örnek İzmir, Adana, Gaziantep gibi şehirlerdir. Bu şehirlerin büyüyüp gelişmesinde uygulanan modem tarım yöntemleri çok büyük bir etkiye sahiptir.

Deniz kıyılarında sanayinin geliştiği yerlerde limanlar sayesinde üretilen mallar daha kolay taşınır ve ihracattaki gelirleri artar. Bu yerlerdeki sanayi çeşitliliği ve yüksek üretim miktarının sağlanması ile kentsel yerleşimlerde hızlı bir artış yaşanır.

Advertisement

Avrupa’nın önemli şehirleri aynı zamanda liman özelliği gösteren şehirlerdir. Örneğin Hollanda’nın Roterdam şehri, Fransa’nın Marsilya şehri, Türkiye’nin İstanbul şehri gibi.

İzmir Limanı’nın hinterlandının geniş olması, iç kesimlere ulaşım bağlantısının kolay olması ve ihraç ürünlerinin fazla olmasına bağlı olarak şehir çok eskiden bu yana önemli bir liman kenti konumundadır. Buna bağlı olarak İzmir şehri tarih boyunca nüfusun fazla olduğu şehirlerden biri olmuştur.

Güneşlenme alanlarının yüksek olduğu temiz kıyılarda zamanla turizm faaliyetleri gelişir. Bu sektörde çalışmaya gelen nüfus sayesinde kentlerin nüfuslanması artar.

Antalya şehri 1980 yıllara kadar küçük bir şehir iken, turizm faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak nüfusu hızla atmış ve yazın nüfusu 5 milyonu geçen bir kent haline gelmiştir. Benzeri şekilde Bodrum, Marmaris, Fethiye’de de yazın nüfusun artması turizm faaliyetleri ile alakalıdır.

Cannes, Fransa’nın güneyinde yer alan, Fransız Rivierası’nın en ünlü şehirlerinden birisidir. Cannes sadece Fransa’nın değil Avrupa’nın da en önemli turizm alanlarından biridir. Özellikle zengin turistlerin uğrak yeri olan şehir, film festivaliyle de ayrıca önemli bir merkez konumundadır.

Advertisement


Leave A Reply