Şehzade Camii Hakkında Bilgi

2

Şehzade Camii nerededir? Şehzade Camii’nin mimarisi, kim tarafından yaptırıldı, özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

Şehzade Camii;İstanbul’un Fatih semtinde camidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet’in (1521-1543) anısına Mimar Sinan‘a 1543-1548 arasında yaptırıldı. Mimar Sinan‘ın “çıraklık dönemi eserim” dediği bu anıtsal eser, bir külliye görünümündedir, ancak külliyenin en önemli yapıları cami ve Şehzade Türbesi dir. Cami, 38 x 38 m ölçülerinde kare planlı bir yapıdır. Ana mekânı 18.42 m çapında büyük bir kubbe örter, yerden yüksekliği 37 m’dir. Büyük kubbeyi dört küçük kubbe destekler. Küçük yarım kubbeleri de daha küçük ikişer yarım kubbe destekler. Ana kubbe dört büyük ayağa oturur. Kubbe kasnağında 24 pencere vardır, köşelerine de dört ağırlık kubbesi eklenmiştir ve dilimli kubbeler kubbesi eklenmiştir ve dilimli kubbelerle örtülüdür.

Advertisement

Camiye girmeden önce dış avlu yer alır. Dış bahçenin beş, iç bahçenin ise üç kapısı vardır. Merdivenlerle çıkılan iç bahçedeki son cemaat yeri, 12 sütuna oturan 16 kubbeyle örtülüdür. Bahçenin tam ortasında 8 sütunlu ve kubbeli bir şadırvan yer alır. Geometrik kafes süslemeli minberi ve mihrabı mermerdendir. Hünkâr mahfili, köşelerde 2 mermer, ortada ise 4 ahşap sütuna oturur. 41.5 m yüksekliğindeki iki minaresi, son cemaat yerinin sağ ve solunda yer alır. İkişer şerefeli olan minarelerin yanları kabartma süslerle bezelidir.

Camiye adını veren Şehzade Mehmet’ in türbesi özgün bir yapıdır. Kanuni, tahta çıkmak şansını yitiren çok sevdiği oğlunun sandukasının üzerine taht biçiminde ahşap kafes ekleterek duygularını dile getirmeye çalışmıştır. Mimarlık özelliğiyle türbeler içinde tek örnektir. Türbenin solunda 1561’de yine Mimar Sinan‘ın yaptığı, kubbeli ve sekiz köşeli Sadrazam Rüstem Paşa‘ nın türbesi yer alır. Külliyenin öteki yapıları arasında yer alan L biçimindeki imaret cami avlusunun doğu duvarına bitişiktir. Yanındaki tabhane 8 kubbeyle örtülü bir yapıdır. Dikdörtgen bir avlunun etrafında revaklı odaların sıralandığı medrese’nin ortasında çok köşeli bir şadırvan vardır. Medrese günümüzde yurt olarak kullanılır. Kervansaray, mektep ve müvakithane gibi yapılar külliyeden kopuktur.

Şehzade Camii iç görünüm

Şehzade Camii iç görünüm

Şehzade Camii

Şehzade Camii

Advertisement


2 yorum

Leave A Reply