Sel İnsanları Nasıl Etkiler?

0

Sellerin insan yaşamı üzerindeki etkileri nelerdir? Sel suları, taşkınlar insan hayatını nasıl etkiler, maddi, psikolojik, fiziksel etkileri.

Sel İnsanları Nasıl Etkiler?

Seller, taşkınlar insanları çok çeşitli şekillerde etkiler. İnsanlar selin etkilerini sadece selin olma anında değil, sel öncesi bekleme döneminde ve temizleme ve kurtarma aşamasında da çok sıkıntı ve stres yaşarlar. Sel suları mallara zarar verebilir, evleri yok edebilir, mali yük yaratabilir ve duygusal zorluklara neden olabilir. Sel ile başa çıkma, bu kötü etkilerin yanı sıra insanları bir araya getirebilir ve dostluk ve yardımlaşmayı teşvik eder.

sel

Fiziksel Etkileri

Sel suları mallara zarar verirler. Bu sular kıyı şeridini eriterek ve toprakları sıyırarak ve akan suyun yolunda bulunan doğal bitki örtüsünü alıp götürerek toprağa zarar verir. Aynı zamanda, araç, araba ve ev gibi kişisel mülkiyetlere zarar verir ve sel suları hemen temizlenmezse tehlikeli yaşam koşulları yaratır. Sel suları birçok tehlikeli hastalık ve sularla birlikte gelen keskin cam veya metaller sebebiyle yaralanma riski taşır. Sel suları ayrıca su kaynaklarını kirletebilir, drenaj sistemlerini tahrip edebilir ve tarla ürünlerine zarar verebilir.

sel

Ekonomik Etkileri

Bazı sigorta şirketleri selden kaynaklanan hasarları karşılamakla birlikte sigortasızlar için bu büyük bir mali yüktür. Uygun sigortası olmaksızın, sel baskınına uğrayan aileler, alternatif barınak bulmakta veya temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk içine gireceklerdir.

ağlamak

Duygusal Etkileri

Sel baskınından etkilenen insanlar kaygı, korku, öfke, hayal kırıklığı, üzüntü gibi bir dizi duyguyu deneyimleyebilir. Sel gibi travmatik olaylar yaşayan insanlar için uyku güçlüğü, iştahsızlık, depresif ya da öfkeli ruh halleri ve kaygı duygularının artması doğaldır. Sel mağdurlarının bu gibi psikolojik sıkıntılarla başa çıkabilmeleri için uzmanlardan yardım almaları gerekecektir.

Uzun dönem Etkileri

Yaşam kaybı, sellerin insanlar üzerinde yarattığı en yıkıcı deneyimdir. Bu acı, insan hayatının, yakınların, sevilen hayvanların ve hayvancılık için beslenen hayvanların kaybını içerir. Taşkınların bir diğer uzun vadeli etkisi ekonomik zorluktur. Bu sıkıntı, hayvancılık, çiftlik bitkileri, yiyecek depoları hasarları veya endüstrilere veya depolara zarar vermesinden kaynaklanmaktadır. Sele maruz kalan bölgeler turistleri iteceğinden turizm endüstrisi zarar görür. Turistik yerler onarılamayacak şekilde zarar görmüş olabilir.


Leave A Reply