Selanik Nerededir? Selanik Tarihi (Atatürk’ün Doğduğu Şehir)

0
Advertisement

Selanik hangi ülkededir? Selanik şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Yunanistan Selanik hakkında bilgi.

Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev

Atatürk’ün doğduğu ev

Selanik Nerededir? Selanik Tarihi

Selanik; Yunanca Thessaloniki. Yunanistan’ın kuzeydoğusunda, Makedonya Bölgesi’nde liman kentidir. Ege Denizi’nde Selanik Körfezi’nin başında yer alır. Yunanistan’ın ikinci büyük kenti, önemli bir endüstri (petrol arıtma, makine, gemi yapımı, yapay gübre, tütün, dokuma, besin, içki, deri işleme, yapı gereçleri), kültür (Aristoteles Üniversitesi, 1925, Arkeoloji Müzesi), ulaştırma (liman, demiryolu) merkezidir.

Tahıl, şarap, yün, endüstri ürünleri demir, krom, manganez filizi dışsatımı yapılan limanı, Vardar Irmağı deltasının denize doğru ilerlemesinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Kıyıyla akropolis arasındaki Roma Yolu Via Egnatia çevresinde yayılan kentin yamaçlarından eski Türk kenti yer alır. 1917’de meydana gelen bir yangın sonucu tümüyle yıkılan aşağı kent, çağdaş bir biçimde yeniden bayındır duruma getirildi. Batıda Vardar Geçidi’nden doğuda Kalamria Geçidi’ne uzanan Via Egnatia üzerindeki Eski Yunan surları (İÖ 4. yüz yıl sonları) kalıntıları, Roma İmparatoru Galerius’un Zafer Takı (4. yüzyıl başı), Hagia Sofia Kilisesi (8. yüzyıl), İÖ.yüzyıl sonunda camiye, 20. yüzyılda yeniden kiliseye çevrilen Aya Yorgi Kilisesi, 1917 yangınından zarar gören, sonra restore edilen Aya Demetrius Bazilikası (5. yüzyıl) önemli tarihsel eserleridir.

Selanik Tarihi.

İÖ 315’te, Büyük İskender’in eniştesi Kassandros tarafından kuruldu ve eşi Salonima’nın adını aldı. İÖ 2. yüzyılda Yunanistan’ın Roma egemenliğine giren iki kenti oldu. Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Paulus, Hristiyanlara moral kazandırmak için, Korinthos’tan, “Selaniklilere Mektuplar” adıyla iki mektup gönderdi (50-51). 390’da başgösteren ayaklanma, I. Theodosius tarafından kanlı bir biçimde bastırıldı.

Barbar saldırıları sırasında, Bizans’ın en güçlü kalelerinden biri oluşunun yanı sıra, ticaret merkezi durumuna geldi. 1904’te Arapların, 1185′ te Normanların eline geçti. Selanik Krallığı’nın (1204-1224). Daha sonra Epir Despotluğu’nun (1224-1246) başkenti oldu. 1246’da yeniden Bizans yönetimine girdi. 14. yüzyıl sonu; 15. yüzyıl başında Osmanlılarla Bizanslılar arasında el değiştirdi, II. Murat döneminde kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı (1430) ve yaklaşık 500 yıl Osmanlı egemenliğinde kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1881’de burada doğdu (doğduğu ev, 10 Kasım 1953’te Atatürk Müzesi adıyla açıldı). 1890 ve 1917 yangınlarından büyük zarar gördü. İttihat ve Terakki Fırkası’nın, ikinci Meşrutiyet’ten önce, gizli çalışmalarını yürüttüğü en önemli merkez oldu. Birinci Balkan Savaşı’nda (1912), Yunanlılar tarafından işgal edildi. Londra Antlaşması (1913) ile Yunanistan’a bırakıldı. İkinci Dünya Savaşı’nda Nisan 1941-Kasım 1944 arasında Alman işgali altında kaldı.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply