Selçuk İlçesinin Tarihçesi ve Selçuk’ta Yer Alan Tarihi Yerler Nelerdir?

0
Advertisement

Selçuk ilçesinin tarihçesi, tarihsel eserler, tarihi yerleri, gezilecek yerleri. Selçuk ilçesi hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

Selçuk

İzmir Selçuk İlçesi

Selçuk İzmir‘e bağlı bir ilçedir. İlin güneyinde; kuzey-kuzeybatıdan Torbalı ve Menderes, doğudan Tire, güneyden Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçeleri, batıdan Ege Denizi ile çevrilidir. İlçe toprakları, güneydoğu ve kuzeyden dağlarla çevrilidir.

Tarihçesi:

Bugünkü Selçuk İlçesi’nin yakınlarında bulunan antik Efes Kenti, 6. yüzyılda Küçük Menderes Irmağı’nın taşıdığı lığlarla (alüvyon) dolmaya başlayıp, yerleşme denizden uzak kalınca, yanı sıra sıtma hastalığının da afet haline gelmesiyle yeni yerleşme Ayasulug adı verilen tepede kuruldu. Bizans imparatoru İustinianos (527-565) bu tepede St.Jean Kilisesi’ni yaptırarak yeni yerleşmenin canlanmasına çalıştı. 14. yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğu’nun elinde kalan Ayasulug, bu tarihten sonra Türklerin eline geçti. Anadolu Selçuklu Devleti’nden sonra Aydınoğulları yöreyi ellerine geçirdiler.

1391’de Yıldırım Beyazıt, Ayasulug’u Osmanlı topraklarına kattı. 1402′ deki Ankara Savaşı’ndan sonra bir süre Timur’un eline geçen yerleşme, Çelebi Mehmet tarafından yeniden alındı. Ayasulug, Anadolu Eyaleti’nin Aydın Sancağı’na bağlı kaza merkeziydi. İzmir’in giderek gelişmesi ve Ayasulug’ un ticari önemini yüklenmesi, kentin giderek sönükleşmesine yol açtı. Bir süre sonra Ayasulug, günümüzdeki Selçuk Kalesi’nin etrafında sıkışıp kaldı. 1914’te Ayasulug adı Selçuk’a çevrildi ve yerleşme günümüzdeki modern alana kaymaya başladı. Kurtuluş Savaşı sırasında bir ara Yunan işgaline uğradı. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bayındır hale geldi.

Yakın Çevrenizde İnsanlığın Ortak Mirası Olarak Kabul Edilen Doğal ve Kültürel varlıklar Var mı Araştırınız.

Selçuk – Efes

Tarihsel Eserler:

Selçuk’ta bulunan tarihsel eserlerin çoğunluğu Aydınoğulları dönemine aittir. Bizans döneminden kalma en önemli eser, Selçuk Kalesi’nin eteklerinde bulunan St. Jean Kilisesi dir. Bizans dönemine ait öteki yapı da, günümüzdeki adıyla Selçuk Kalesi’dir. Çevresi 1.5 km’ye yakın olan kale, moloz taşlardan yapılmıştır. 15 burcu vardır. Aydınoğulları döneminde onarılmıştır. Kalenin içinde 14. yüzyıla tarihlenen ve günümüzde yıkıma uğramış olan kare planlı İçkale Camisi yer alır. Selçuk’un 9 km güneyindeki Aladağ’ın üzerinde bulunan Meryem Ana Evi, 1891’de Hıristiyanlar tarafından hac yeri olarak ziyaret edilir.

Aydınoğulları döneminin en önemli eseri ise İsa Bey Camisi’dir. 1375’te yapılan cami, Artemis Tapınağı ile Selçuk Kalesi’nin bulunduğu tepe arasındadır. İki kubbesi vardır. Kubbelerin oturduğu kasnak çinilerle bezelidir. Tek minaresi yapıya bitişiktir ve şerefeden yukarısı yıkıktır. Caminin yanında piramit çatılı bir Selçuklu türbesi vardır. İzmir-Aydın Karayolu kavşağında bulunan İshak Bey Camisi bir Aydınoğulları eseridir. Öteki eserler arasında İshak Paşa Mescidi (16. yüzyıl), Şebabettin Türbesi (16. yüzyıl) sayılabilir. Selçuk-Efes Karayolu üzerinde yer alan Efes Arkeoloji Müzesi, Türkiye’nin sayılı müzelerinden biridir. Selçuk’un 3 km batısında, Panayır ve Bülbül dağları arasında bulunan ve antik dünyanın en büyük kentlerinden biri olan Efes Kenti’nin kalıntıları büyük bir alana dağılmıştır.

Advertisement

Leave A Reply