Selçuklu Hükümdarlarının Listesi

0
Advertisement

Selçuklu hanedanları ve hüküm sürdükleri yerlerle saltanat yıllarının yer aldığı liste. Selçuklu hükümdarlarının listesi.

Selçuklu İmparatorluğu Haritası

I.BÜYÜK SELÇUKLULAR (HORASAN SELÇUKLULARI):

1) Sultan Tuğrul Bey (1040-1063)

2) Sultan Alp Arslan (1063-1072)

3) I. Melik-Şah (1072-1092)

Advertisement

4) Sultan Mahmut (1092-1094)

5) Sultan Berkyaruk (1094-1104)

6) II. Melik-Şah (1104-1105)

7) Sultan Mehmet Tapar (1105-1117)

8) Sultan Sencer (1117-1157)

II. ANADOLU SELÇUKLULARI:

Advertisement

1) I. Süleyman-Şah (1077-1086)

2) Melik Davut (1086-1092)

3) I. İzzettin Kılıç-Arslan (1092 -1107)

4) I. Gıyasettin Mesut (1107-1155)

5) II. İzzettin Kılıç-Arslan (1155-1192)

6) I. Gıyasettin Keyhusrev (1192-1196 + 1204-1210)

7) II. Rüknettin Süleyman-Şah (1196-1203)
8) III. izzettin Kılıç-Arslan (1203-1204)

9) I. İzzettin Keykâvüs (1204-1219)

10) I. Alâettin Keykubâd (Uluğ = Büyük) (1219-1237)

11) II. Gıyasettin Keyhusrev (1237-1246)

12) II. İzzettin Keykâvüs (1246-1249 + 1249-1261)

Advertisement

13) IV. Rüknettin Kılıç-Arslan (1249 + 1261-1266)

14) III. Gıyasettin Keyhusrev (1266-1283)

15) II. Gıyasettin Mesut (1283-1297 + 1302-1308)

16) III. Alâettin Keykubâd (1297-1302)

III. IRAK SELÇUKLULARI:

1) Sultan Mahmut (1117-1131)

2) Sultan Davut (1131-1132)

3) Sultan Mesut (1132 + 1135-1152)

4) I. Tuğrul (1132-1135)

5) Sultan Melik-Şah (1152-1153)

6) Sultan Mehmet (1153-1159)
7) Sultan Süleyman-Şaiı (1159-1161)

Advertisement

8) Sultan Arslaıı-Şah (1161-1177)

9) II. Tuğrul (1177-1194)

IV. ŞAM (SURİYE) SELÇUKLULARI:

1) Sultan Tutuş (1094-1095)

2) Sultan Rıdvan (1095-1113)

3) Sultan Alp Arslan (1113-1114)

4) Sultan Sultan-Şah (1114-1117)

V. KİRMAN SELÇUKLULARI:

1) Sultan Kara-Arslan Kavurd Bey (1041-1073)

2) Kirman-Şah (1073-1074)

3) Sultan Hüseyin (1074)

Advertisement

4) Sultan-Şah (1074-1085)

5) Turan-Şah (1085-1097)

6) İran-Şah (1097-1101)

7) Arslaıı-Şah (1101-1142)

8) I. Mehmet (1142-1156)

9) Tuğrul-Şah (1156-1169)

10) Behram-Şah (1169-1187)

11) II. Mehmet (1187)


Leave A Reply