Selena Gomez, Slow Down Türkçe Çevirisi

0
Advertisement

Selena Gomez Slow Down Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Selena Gomez Slow Down şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Selena-Gomez

Kaynak: commons.wikimedia.org

Selena Gomez – Slow Down Çevirisi

 • Now that I have captured your attention
  Şimdi dikkatini çektim
  I want to steal you for a rhythm intervention
  Ritim aracılığıyla seni çalmak istiyorum
  Mr. T say I’m ready for inspection
  Bay T teftişe hazırım diyor
  Show me how you make a first impression
  Bana ilk izlenimi nasıl edindiğini göster
 • Oh, oh
  Can we take it nice and slow, slow
  Bunu güzel ve ağırdan alabilirmniyiz
  Break it down and drop it low, low
  kır ve bırak
  Cause I just wanna party all night in the neon lights ’til you can’t let me go
  çünkü tüm gece neon ışıkları altında parti vermek istiyorum beni bırakmayana kadar
 • I just wanna feel your body right next to mine
  Vücudunu yanımda hissetmek istiyorum
  All night long
  tüm gece boyunca
  Baby, slow down the song
  bebeğim şarkıyı yavaşlat
  And when it’s coming closer to the end hit rewind
  ve sona yaklaştığı zaman, başa sar
  All night long
  tüm gece boyunca
  Baby, slow down the song
  bebeğim, şarkıyı yavaşlat
 • If you want me I’m accepting applications
  eğer beni istiyorsan başvuruları kabul ediyorum
  So long as we keep this record on rotation
  Bu durumu devam ettirdiğimiz sürece
  You know I;m good with mouth to mouth recitation
  biliyorsun, ağızdan ağıza naklettirmekte iyiyimdir
  Breathe me in, breathe me out
  beni içine çek, beni dışarı ver
  So amazing
  inanılmaz
 • Oh, oh
  Can we take it nice and slow, slow
  güzel ve yavaştan alabilirmiyiz
  Break it down and drop it low, low
  kır ve bırak
  Cause I just wanna party all night in the neon lights ’til you can’t let me go
  çünkü tüm gece neon ışıkları altında parti vermek istiyorum beni bırakmayana kadar
 • I just wanna feel your body right next to mine
  Vücudunu yanımda hissetmek istiyorum
  All night long
  tüm gece boyunca
  Baby, slow down the song
  bebeğim şarkıyı yavaşlat
  And when it’s coming closer to the end hit rewind
  ve sona yaklaştığı zaman, başa sar
  All night long
  tüm gece boyunca
  Baby, slow down the song
  bebeğim, şarkıyı yavaşlat
 • Breathe me in, breathe me out
  beni içine çek, beni dışarı ver
  The music’s got me going
  müzik beni içine alıyor
  Breathe me in, breathe me out
  beni içine çek, beni dışarı ver
  No stop until the morning
 • sabaha kadar durma
  Breathe me in, breathe me out
  beni içine çek, beni dışarı ver
  You know I’m ready for it
  biliyıorsun bunun için hazırım
  For it, for it
  bunun için, bunun için
 • Yeah
  Breathe me in, breathe me out
  beni içine çek, beni dışarı ver
  The music’s got me going
  müzik beni içine çekiyor
  Breathe me in, breathe me out
  beni içine çek, beni dışarı ver
  No stop until the morning
  sabaha kadar durma
  Breathe me in, breathe me out
 • beni içine çek, beni dışarı ver
  You know I’m ready for it
  biliyorsun bunun için hazırım
  For it, for it
  bunun için, bunun için
  Yeah
 • I just wanna feel your body right next to mine
  Vücudunu yanımda hissetmek istiyorum
  All night long
  tüm gece boyunca
  Baby, slow down the song
  bebeğim şarkıyı yavaşlat
 • And when it’s coming closer to the end hit rewind
  ve sona yaklaştığı zaman, başa sar
  All night long
  tüm gece boyunca
  Baby, slow down the song
  bebeğim, şarkıyı yavaşlat


Leave A Reply