Selentere Nedir?

0
Advertisement

Selentere nedir? Selentere familyası, ailesi, üremesi, özellikleri, selentereler hakkında bilgi.

Selentere; Çokhücreli hayvanlardan Özçokhücreliler bölümünün bir alt bölümüdür. Hareketsiz ya da yüzücü, blastopor (ilk ağız) ağızlı, çoğunluğu ışınsal bakışımlı, iç deri (endoderm) ve dışderi (ektoderm) olarak iki deri katmanından oluşan hayvanları içerir. Hepsi karmaşık yapıya sahip olmasına karşın basit bir esas tipten (gastrula) türer. Duyarlı bir dış derileri ve sindirimi sağlayan bir iç derileri vardır. Bu iki deri tabakası bir torba görünümündedir. Torbanın ucundaki delik (ağız) hem beslenme, hem de dışkılama ve üreme için kullanılır. İki deri tabakasını birbirinden ayıran saydam maddeye mezoglea adı verilir. Knidoblast denilen deri üzerindeki hücrelerse, zehirli bir kese ve keseye bağlı kıvrık bir telle bu telin ucunda bir iğneye sahiptir. Bu zehirli kapsül (nematosist) savunma ve saldırma amacıyla kullanılır. Yumurtlayarak çoğalan selentereler yumurtadan ilk çıktıklarında birer kirpikli kurtçuktur. İlk dönemlerinde suda yüzen kurtçuklar erginleştikçe bir yere tutunur ya da serbest kalırlar. Ancak çoğu tomurcuklanarak çoğalmaya ve topluluklar oluşturmaya yakındır. Bir yumurtadan oluşan ilk selentere ozoit adını alır ve öteki bireyler (blastozoitler) ondan ürer. Günümüzde denizlerin yüzeyden en derin çukurlarına kadar gerek serbest gerekse bir yere tutunarak yaşayan selenterelere en eski zoolojik dönemlerde bile rastlanır. Bunların fosilleriyle deniz dibi tortullarında karşılaşılır. Selenterelerin Knidliler ve Ktenoforlar adlı iki filumu vardır.


Leave A Reply