Şems Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Şems Suresi nedir? Şems Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Şems suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Şems Suresi

Şems Suresi Hakkında Bilgi

Şems Suresi; Kuran-ı Kerim’in 91. sûresidir. 15 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça şems sözcüğü “güneş” anlamına gelir. Sûre, “And olsun güneşe ve onun aydınlığına” ayetiyle başladığından bu adla bilinir. Sûrede güneşten ve aydan söz edilir. Bazı İslâm yorumcuları bu ayette geçen güneşin Hz. Muhammed, aydınlığın da İslâm dini olduğunu ileriye sürerler. Güneş çağlar boyunca birçok toplulukta Tanrı olarak ibadet gördüğünden, İslâm dininde güneş, doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılınmaz.

Şems Suresi’nde Allah’ın kudretinden, iyilik yapanların kurtuluşa ereceklerinden, kötülük yapanların ise ziyanda olduklarından, peygamberi yalanlayan, Allah’ı inkar eden Semud kavminin başına gelenlerden bahsedilir. Başka sûrelerde örnekleri görüldüğü gibi burada da geçmiş bir kavmin hikâyesinden konuyla ilgili bir kesit verilmiştir. 8-10. âyetlerde insanın hayır veya şer yollarından birini seçebileceği, bu imkâna sahip olarak yaratıldığı bildirildikten sonra nihaî kurtuluşun da yıkımın da bu seçime bağlı bulunduğu uyarısı yapılmıştı.

Şems Suresi Anlamı

 • 1- Güneş’e ve onun parıltısına,
 • 2- Güneş’in ardından gelen Ay’a,
 • 3- Güneş’i açıp ortaya çıkaran gündüze,
 • 4- Onu örten geceye,
 • 5- Göğe ve onu bina edene,
 • 6- Yere ve onu döşeyene,
 • 7- Nefse ve onu biçimlendirene,
 • 8- Sonra da ona fücur ve takvasını ilham edene, (yemin),
 • 9- Elbette nefsini temizleyen kurtulmuştur.
 • 10- Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.
 • 11- Semud, azgınlığıyla Hakk’ı yalanladı,
 • 12- En azgınları ileri atılınca,
 • 13- Allah’ın Rasulü (Salih) onlara: “Allah’ın devesini ve onun su nöbetini gözetin.” demişti.
 • 14- Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiriverdi de orayı dümdüz
  etti.
 • 15- Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya.

Arapçası

Bismillahirrahmanirrahim

 • 1. Veşşemsi ve duhaha.
 • 2. Velkameri iza tekaha.
 • 3. Vennehari iza cellaha.
 • 4. Velleyli iza yağşaha.
 • 5. Vessmai ve ma benaha.
 • 6. Vel’ardı ve ma tahaha.
 • 7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
 • 8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
 • 9. Kad efleha men zekkaha.
 • 10. Ve kad habe men dessaha.
 • 11. Kezzebet semudü bitağvaha.
 • 12. İzinbe’ase eşkaha.
 • 13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
 • 14. Fekezzebuhü fe’akaruha fedemdeme ‘aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
 • 15. Ve la yehafi ‘ukbaha.

Advertisement

Leave A Reply