Şemsettin Günaltay Kısaca Hayatı

0
Advertisement

Eski siyaset ve bilim insanlarımızdan olan Şemsettin Günaltay’ın hayatı ve başarıları hakkında kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

Şemsettin GünaltayŞemsettin Günaltay (1883-1961 ), tanınmış bilim ve siyaset adamlarımızdandır. Erzincan’ın Kemaliye kazasında doğdu. Öğrenimini İstanbul’da tamamladı ve Darül Muallimîn-î Aliye (Yüksek Öğretmen Okulu) fen şubesinden mezun oldu.

Medreselerde müderrislik, daha sonra da İstanbul ve Ankara üniversitelerinde tarih profesörlüğü yaptı, Ordinaryüs unvanını aldı.

Şemsettin Günaltay İslam dini üzerinde en ciddi çalışmaları yapan seçkin ilim adamlarımızdan biridir. Politika hayatına İkinci Meşrutiyet’te başlamıştır. O zaman meclisin en genç milletvekiliydi. Milli Mücadele sırasında İstanbul Üniversitesi’ni teşkilâtlandırmış, daha sonra Atatürk’ün arzusu üzerine, C.H.P. İstanbul il başkanlığını alarak yeniden siyaset hayatına girmiştir. Bundan sonra C.H.P. Meclis Grubu başkanlığı, T.B.M.M. başkan vekilliği yapan Günaltay sonra başbakan olmuş, başbakanlığı sırasında 1950 seçimlerinin dürüst yapılmasını sağlamıştır.

Son olarak Kurucu Meclis’e katılan Şemsettin Günaltay Türk Tarih Kurumu başkanı da bulunuyordu. Ekim 1961 seçimlerinde İstanbul’dan senatör seçilmişti. Başlıca eserleri şunlardır: «Zulmetten Nura», «Hurafattan Hakikata», «Türk Tarihi», «Uzak Doğu Tarihi».

Advertisement

Leave A Reply