Seneca Kimdir?

0
Advertisement

Çağımızda bile insanları etkilemeye devam edebilen Latin filozof Seneca kimdir? Seneca ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

SenecaLucius Annaeus SENECA, (MÖ 4, Córdoba, İspanya – MS 65, Roma, İtalya)

Ünlü bir Latin filozofudur. Roma’nın zenginlerinden, çağının sayılı konuşma sanatı şöhretlerinden Marcus Seneca’nın oğludur. Cordoba (Kurtuba) (İspanya)’da doğdu. Babası, onu okutmak için Roma’ya döndü, Seneca babasının serveti sayesinde iyi bir öğrenim gördü. Çağının bütün felsefe akımlarını öğrendi. Sonra, görgüsünü artırmak için Yunanistan’a, Mısır’a gitti. Roma’ya döndükten sonra avukatlığa başladı. Yalnız, açık sözlü oluşu İmparator Claudius’u kızdırmıştı. Claudius onu 13 yıl için Korsika’ya sürdü. Seneca, sonradan İmparatoriçe Agrippina’nın oğluna vasilik etmek üzere geri çağırıldı, Neron’a öğretmen oldu.

Neron hükümdar olunca, Seneca’yı kendine müşavir yaptı. Bu iş, Seneca’nın adının lekelemesine yol açtı. Çünkü, servet uğruna, Neron’un birçok kirli, kanlı işlerine alet olmuştu. Buna rağmen, imparator onu öldürtmeyi kafasına koymuştu. Seneca’nın zekasından, kendisi hakkında bildiklerinden çok ürküyordu. Bunu anlayınca, Seneca, siyasi hayattan çekildi, kendini edebiyata, felsefeye verdi. Yalnız, gene de Neron’un elinden kurtulamadı. İmparatora karşı girişilen bir suikasta adını karıştırdılar. Neron, Seneca’ya kendi kendini öldürmesini emretti. Bunun üzerine, filozof damarlarını kesti. Gene de ölmedi. Bir yıl kadar, acılar çekerek yaşadı.

Seneca’nın bütün eserleri bilinmiyor. Kendisine ait olup olmadığı şüpheli tiyatro eserleri de vardır. Felsefeye ait başlıca eserleri «Tabiat Meseleleri», «Merhamet Üzerine», «İyilik Üzerine», «Mutlu Hayata Dair»dir.

Advertisement

Leave A Reply