Sentez İle İlgili Cümleler

0

Sentez ile ilgili cümleler. Sentez kelimesi içeren “Sentez” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Sentez İle İlgili Cümleler

Advertisement
Sentez Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Sakkaroz ve nişasta sentezi kloroplasta özgüdür.
 2. *** Ribozomlarda protein sentezlenmesi ve aktif taşıma ile madde alış verişi enerji gerektiren olaylardır.
 3. *** Kloroplastta fotosentez sonucu oluşan glikoz moleküllerinden, sakaroz ve nişasta sentezi yapılır.
 4. *** Kloroplastları sayesinde fotosentezle organik besin sentezleyebilme de karayosunları ve eğrelti otları için ortak bir özelliktir.
 5. *** Türk – Bilim sentezi konulu bir tarih müzesinin oluşumu için belediyemiz çalışmaktadır.
 6. *** Balkanlardaki kültür sentezi muhteşem bir atmosferin oluşmasını sağlamıştır.
 7. *** Protein sentezi üzerinde çalışan bilim insanlar kanser ile ilgili önemli bir buluş yaptıklarını açıkladılar.
 8. *** Günümüzde amonyak Haber yöntemine göre elementlerden sentez yoluyla üretilir.
 9. *** Tezle antitezin çatışmasından sentez doğar.
 10. *** Çekirdekçiğin büyüklüğü ile hücrenin sentez etkinlikleri arasında doğru orantı vardır.
 11. *** DNA sentenezleme cihazı nükleotitleri tek tek birbirine birleştirerek oligo nükleititler sentezler.
 12. *** Program verilen yazılı metni on bir dil ve yirmi beş ses alternatifi ile insan sesi ve konuşması doğallığında sentezlenmiş sese dönüştürür.
 13. *** Bu sentez de daha sonraki bir gelişmeyi hazırlayan çelişkileri doğurur.
 14. *** Tez (sav) ile antitezin (karşısavın) uyuma varması, birleşmesi sentezi yaratır.
 15. *** Her sentez de bir tezdir ve o da antiteziyle birlikte gelir.
 16. *** Protein sentezinde kullanılmayan aminoasitler, oksijenli solunumda kullanılınca NH3 (amonyak) oluşur.
 17. *** Türk bilim insanı DNA sentezleme çalışmaları için yeni bir yöntem buldu.
 18. *** Yeni DNA sentezleme yönteminin daha hızlı daha ucuz ve daha verimli olduğu görülüyor.
 19. *** Bu tez çalışmasında protein sentezlemesi üzerine araştırmalar yapılmış ve 450 sayfa olarak hocalara sunulmuştur.
 20. *** Karaciğerde üre sentezi yapılması ile birlikte vücudun zehirlenmesinin önüne geçilmektedir.
 21. *** Güneş enerjisi maliyetlerini düşürmek amacı ile yeni bir demir molekülü sentezlendi.
 22. *** Canlılık olaylarını katalizleyen enzimler, yöneten de DNA olduğuna göre, DNA ile enzim sentezi arasında bir ilişki olmalıdır.
 23. *** Yapılan onlarca araştırma sonucu göstermiştir ki egzersizden önce ve sonra protein alındığında vücudun protein sentezleme hızı artmaktadır.
 24. *** Bu proje geleneksel ve modern mimarinin sentezlenmiş halidir.


Leave A Reply