Sentorlar Hakkında Bilgi

0

Antik Yunan mitolojisinde yer alan ve daha sonra kendine bir çok farklı edebi eserlerde de yer bulmuş olan Sentorlar hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

sentorYunan mitolojisinde yarı insan, yarı at bir çeşit yaratıktır. Böyle bir yaratığın mitolojide yer almasına, henüz ata binildiğini bilmeyen eski Yunanlılar’ın bir gün at sırtında bir yolcuya rastlamaları ve bunu, yarı at yarı insan şeklinde bir yaratık olarak yorumlamaları sebep gösterilir. Sentorlar’ın çoğu vahşi ve kötü olarak vasıflandırıldığı halde bazıları da akıllı olarak düşünülürdü. «Khiron» Sentorların en bilgilisi ve tanınmışıydı. Apollon, Khiron’un çok zeki ve kabiliyetli olduğunu gördükten sonra onu, oğlu Aeskulapius’u yetiştirmekle görevlendirmişti.

Advertisement

Sentorlar hakkında anlatılan hikayelerin çoğu, yaptıkları kötülükleri ve sebep oldukları kavgaları dile getirir.

Mitolojinin birçok bölümlerinde Sentorların, uzaktan, birer buluta, dağdan akan sellere, ya da rüzgâra benzedikleri anlatılır. Yunan medeniyetinin ilk sanat örneklerinde Sentorlar, önden bakıldığında tıpkı bir insana benzeyen, fakat arkasında bir at vücudu ve atın arka ayakları olan birer yaratık olarak tasvir edilmiştir. Sonradan yapılan Yunan heykellerindeki Sentorlar, bele kadar insan vücutlu, belden aşağısı, ön ve arka ayakları da dahil olmak üzere, at vücutludur. Bu son heykel örneklerinde Sentorlar (Kentauresler) içkiye düşkünlükleri anlaşılsın diye, şarap tanrısı Bakkhos’un arabasını çökerken gösterilmiştir.


Leave A Reply