Şereflikoçhisar Nerededir?

0

Şereflikoçhisar nerededir? Şereflikoçhisar hangi ilimize bağlıdır? Şereflikoçhisar ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

ŞereflikoçhisarŞereflikoçhisar; Ankara İli ne bağlı ilçe ve merkezidir. 50 köyü vardır: İlin güneydoğusunda; kuzeyden ilin Bala, Kırşehir’in Kaman ve Merkez, batıdan Tuz Gölü ve Konya’ nın Kulu ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları genelde yüksek düzlüklerle kaplıdır. Ekecik Dağı’nın kuzeybatı uzantıları (1.500 m), ilçe topraklarını ortadan ikiye böler. İlçe merkezi yakınlarında Küçükdağ Tepe (1.650 m), Tuz Gölü yakınlarında Kocayokuş Tepe (1.398 m) başlıca yükseltileridir. Yayla düzlüklerinde yükselti 900 m dolayındadır. Aksaray’da Ekecik Dağı’ndan kaynaklanan Peçenek Deresi, güneyden ilçeye girer, Tuz Gölü’ne, bazı ırmaklar da Hirfanlı Barajı’na dökülür. Tuz Gölü, ilçenin batısında yer alır. Hirfanlı Baraj Gölü’nün güney bölümü, ilçe sınırlan içinde kalır. Karasal iklim egemendir. Kışlar soğuk ve yağışlı yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C, yağış tutarı 350 mm’dir. Bozkır bitkileriyle yamaçlardan küçük meşe ve çam kümeleri doğal bitki örtüsünü oluşturur. Irmak boylarında söğüt, kavak topluluklarına rastlanır. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, fiğ, mercimek, nohut, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, elma, armut yetiştirilen başlıca ürünleridir. Tiftik keçisi ve koyun beslenir. Canlı hayvan, hayvansal ve tarımsal ürünler ticareti yapılır. Gölden tuz çıkarılır, pazarlanır. Alçıtaşı, linyit yatakları vardır. Ankara-Adana E-5 Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 975 m yükseltide, Tuz Gölü kıyısında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 128 km uzaklıktadır.


Leave A Reply