Sertlik Gidericiler ve Çamaşır Sodası Özellikleri

0

Deterjanlarda kullanılan sertlik gidericiler nelerdir? Sertlik gidericiler ve çamaşır sodasının özellikleri hakkında bilgi.

Sertlik Gidericiler ve Çamaşır Sodası Özellikleri

Suda sertlik oluşturan kalsiyum ve magnezyum tuzlarını bağlayarak temizlik üzerindeki olumsuz özelliklerini ortadan kaldıran maddelere sertlik gidericiler adı verilir.

Sert suyla yapılan temizliklerde, kireç yüzeylerde birikerek çamaşırların yıpranmalarına, bulaşık makinalarında temizlik performansının düşmesine ve enerji kayıplarına yol açar. En yaygın olarak kullanılan sertlik giderici sodyum tripoli fosfat (\displaystyle N{{a}_{5}}{{P}_{3}}{{O}_{10}})tır.

STTP, olarakta bilinen sodyum tripoli fosfat en önemli sertlik gidericidir.

Çamaşır Sodası \displaystyle N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}

Deterjanların, kireç önleyicilerin, çamaşır ve tül beyazlatıcıların ürün bileşiminde kullanılır.

\displaystyle N{{a}_{2}}C{{O}_{3}} formülü ile gösterilen sodyum karbonat bileşiğine çamaşır sodası adı verilir. Özellikle zor yağların temizlenmesinde tercih edilir. Bunun yanında birçok organik kiri kolaylıkla çıkardığı bilinmektedir. NaOH e göre daha ucuzdur ve deterjan üretiminde NaOH in yaygın olarak kullanımından sonra günümüzde eskiye göre kullanımı azalmıştır.

Çamaşır sodası kiri yumuşatır ve suyun sertliğini giderir. Bu da sabun veya deterjanın daha iyi temizlik yapmasına yardımcı olur.

Sodyum karbonat su ile

\displaystyle N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O\to NaOH+NaHC{{O}_{3}}

tepkimesine göre tepkime verdiğinde sodyum hidroksit bazı oluşur. Çoğunlukla yağımsı madde olan kirler bu bazik ortamda kolaylıkla hidroliz olur ve suda çözünebilen sabun hâline gelir.

Baz + Yağ → Sabun + Gliserin


Leave A Reply