Sevillalı Aziz İsidorus Hayatı

0
Advertisement

Sevillalı Aziz İsidorus kimdir? Sevillalı Aziz İsidorus hayatı, biyografisi, çalışmaları, eserleri hakkında bilgi.

Sevillalı Aziz İsidorus;

Isidorus; Latince isidorus hispalensis, İspanyolca san isidro (d. y. 560, Cartagena ya da Sevilla – ö. Nisan 636, Sevilla, İspanya; azizler listesine kabulü, 1598; yortu günü, 4 Nisan), Latin Kilise Babaları’nın sonuncusu, ilahiyatçı ve ansiklopedi yazarıdır.

Yaklaşık 600’de kardeşi Aziz Leandrus’un yerine Sevilla başpiskoposu oldu. Bu dönemde İspanya Kilisesi’nde, bir dizi konsil toplandı. Isidorus’un başkanlık ettiği Toledo Konsili’nde (633) öteki siyasal ve dinsel konuların yanı sıra kiliseyle devlet arasında birliğin kurulması, Yahudilere hoşgörülü davranılması ve Missa ayinlerinde bir örnekliğin sağlanması yolunda kararlar alındı, isidorus, Leandrus’un Ariusçu Vizigotlara resmi Hristiyan öğretisini benimsetme çabalarını başarıyla sürdürdü.

Isidorus’un en önemli yapıtı Etymologiarum sive originum libri XX (Kökenler ya da Etimolojiler Üzerine Kitap) önceki ansiklopedicilerin, uzmanların ve çeşitli Latin yazarlarının yapıtlarına dayanıyordu. Yapıtın etimolojiyle ilgili 5. Kitabı sonraki sözlük yazarları için çok değerli bir kaynak oluşturdu. isidorus yapıtı hazırlarken özellikle 5. yüzyıl Latin dil bilginlerinden Servius ve Kilise Babaları ile 4. yüzyılda yaşamış retorikçi ve yorumcu Aelius Donatus’tan yararlanmıştı. Ortaçağ boyunca en çok okunan yapıtlar arasına giren Etymologiae’de yedi özgür sanat (artes liberales), antropoloji, kozmoloji, mimarlık, tarih ve tarım gibi genel ve kapsamlı bilgi dallarına uygulanmıştı.

Isidorus’un öteki özgül çalışmaları arasında dil üzerine Differantiarum libri (Farklılıklar Kitabı), doğal bilimler ve kozmoloji üzerine De natura rerurn (Şeylerin Doğası Üzerine) ve De ordine creaturarum (Yaratılmış Şeylerin Düzeni Üzerine) sayılabilir. Aziz Hieronymus’un tarih yapıtını da Chronica majora (Büyük Vakayinameler) adıyla geliştirip sürdürmüştür. Başlıca ilahiyat yapıdan, De ortu el obitu patrum (Kilise Babaları’nın Kökeni ve Ölümü Üzerine), Kitabı Mukaddes’te adı geçen 86 kişinin biyografileri, Hippolu Aziz Augustinus’un yapıtları ile Papa Aziz I. Gregorius’un (Büyük) Moralia in Job’undan (Eyub Kitabı’nda Ahlak) derlenmiş Sententiarum libri tres (Üç Hüküm Kitabı), kilise görevleri ve görevlileriyle ilgili ayin kitabı De officiis ecclesiasticis (Kilise Görevleri Üzerine) ve tefekkür yapıtı Synonima’dır (Eşanlamlılar).

Advertisement

Collectio Canonum Isidoriana (isidorus Kilise Yasaları Derlemesi) olarak da anılan, İspanyol Kilisesi’nin yasa derlemesi Hispana Collectio’nun özgün metnini Isidorus’un hazırlayıp hazırlamadığı tartışmalıdır. Hispana’nın 9. yüzyılda genişletilmiş bir metni yanlışlıkla Isidorus’a dayandırıldığı için günümüzde Sözde isidorus Hükümleri olarak bilinir, isidorus 1722’de Papa XIII. Innocentius’un kararıyla kilise bilgini ilan edilmiştir.


Leave A Reply