Sevinmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Sevinmek Konulu

0

İçinde ve anlamında Sevinmek, sevinç geçen deyimler nelerdir, bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Sevinç hakkında deyimler ve anlamları

Sevinmek ile ilgili deyimler

Sevinmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

 • ***çocuk gibi sevinmek
  çok sevinmek: Güzel sözler duyduğunda çocuk gibi sevinir. -A. Kabaklı.
 • ***sevinci kursağında kalmak
  bir engel sebebiyle hayal kırıklığına uğramak.
 • ***sevincinden ağzı kulaklarına varmak
  çok sevinmek.
 • ***sevinç yaşları (gözyaşları) dökmek
  sevinçten ağlamak: Şu mendilini burnuna tutmuş, sevinç yaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı. -H. Taner.
 • ***sevinçten uçmak
  çok sevinmek.
 • ***ağzı kulaklarına varmak
  çok sevinmek: Çocuklarıma beni misal gösterdiğini, ağzım kulaklarıma vararak öteden beriden işitiyordum. -R. N. Güntekin.
 • ***aklı başından gitmek
  çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını şaşırmak: El âlemin çocuklarının tek evladını paraladıklarını düşündükçe aklı başından gidiyordu. -E. Şafak.
 • ***arkasından zil takıp oynamak
  birinin bir yerden ayrılmasına veya bir işte başarısızlığa uğramasına çok sevinmek.
 • ***ayakları yere değmemek
  çok sevinmek.
 • ***bayram etmek (yapmak)
  çok sevinmek: Sabaha kadar tepindiler. Bayram ediyorlar. -N. F. Kısakürek.
 • ***bayram havası esmek
  ortam neşeli, sevinçli bir duruma gelmek: Ziyaret günleri hapishanelerde bir bayram havası eser. -P. Safa.
 • ***çalmadan oynamak
  1) çok keyifli ve sevinçli durumda bulunmak; 2) bir işe çok hevesli görünmek.
 • ***deliye dönmek
  1) çok sevinmek: Haber aldığı gün âdeta deliye dönmüş.-H. F. Ozansoy. 2) çok üzülmek: En bildiği derste bile kopya çeker, çekmezse hasta olur, deliye döner. -H. Taner. 3) çok kızmak: Patronun deliye döndüğünden habersizce geldi, elindeki şemsiyeye yapıştı. -R. Ilgaz.
 • ***düğün bayram etmek
  çok sevinmek, çok sevinç duymak.

Devamı

 • ***dünya (dünyalar) birinin olmak
  çok sevinmek: Suların üzerimize devrilmesinden önce yukarıya bir varsak dünya bizim olacaktı. -Halikarnas Balıkçısı.
 • ***etekleri zil (ıslık veya çalpara) çalmak
  1) çok sevinmek: İlk mektebe gittiği gün Gülsüm’ün sevincinden etekleri zil çalıyordu. -R. N. Güntekin. 2) alınan sevinçli bir haber üzerine telaşa ve heyecana kapılmak.
 • ***fesini havaya atmak
  sevinmek.
 • ***göbek atmak
  1) karnını hareket ettirerek oynamak: Dillere destan olan oturak âlemlerinde göbeği atan, erkek değil, kadındır. -B. R. Eyuboğlu. 2) mec. çok sevinmek: Dolmuştan inince bir yandan saatine bakar, bir yandan da göbek atarmış, daha bir saat var, diye. -H. Taner.
 • ***gözaydına gelmek
  birine kavuştuğu sevindirici bir durum dolayısıyla kutlamaya, iyi dilekte bulunmaya gelmek: Eve dönünce orasını düğünevi gibi kalabalık buldum. Duyan kadınlar gözaydına gelmişler. -M. Ş. Esendal.
 • ***gözaydına gitmek
  birine kavuştuğu sevindirici bir durum dolayısıyla kutlamaya, iyi dilekte bulunmaya gitmek.
 • ***gözleri parlamak (parıldamak)
  gözlerinde sevinç ve istek belirmek: İki kere gidip geldikten sonra gözleri parladı, evi bulmuştu. -H. E. Adıvar. Yavaş yavaş başlarını kaldırıp yekdiğerinin yüzüne baktılar, ikisinin de gözleri parıldadı. -A. H. Müftüoğlu.
 • ***gözlerinin içi gülmek
  çok sevindiği yüzünden, gözlerinden belli olmak: Zayıf bir kızı severdim / Gözlerinin içi gülerdi -N. Cumalı.
 • ***gözün aydın!
  sevinçli bir olay dolayısıyla kullanılan bir kutlama sözü.
 • ***gülüp oynamak (söylemek)
  neşeli, sevinçli, keyifli, güzel vakit geçirmek.
 • ***hatırını hoş etmek
  sevindirmek, memnun etmek.
 • ***havalara uçmak
  çok sevinmek: Buna pek sevinmişti, oğlum memur oldu diye havalara uçuyordu. -E. Bener.

Devamı

 • ***hayata bağlamak
  yaşamayı sevdirmek, hayattan kopmamak: Bu sıcak ve içten ses Fikret’i hayata bağlıyor, yaşama sevincini artırıyordu. -R. Enis.
 • ***kıçına kına yakmak
  karşısındaki kişinin uğradığı bir olumsuzluğa aşırı derecede sevinmek.
 • ***kına (kınalar) yakmak (koymak, sürmek, vurmak, yakınmak, yakılmak)
  1) kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek: Bazıları bütün ele, avuçlara değil, yalnız bir tek parmağın baş kısmına kına koyarlardı ki buna yüksük kına tabir olunurdu. -R. H. Karay. 2) mec. birinin uğradığı kötü duruma çok sevinmek.
 • ***müjde vermek (götürmek)
  bir kimseye sevindirici, mutlu bir haberi ulaştırmak.
 • ***neşesi kaçmak
  sevinci azalmak, kederlenmek: O günden sonra Canan’ın uzun müddet neşesi kaçtı. -P. Safa.
 • ***teller takmak
  alay sevincini aşırı davranışlarla gösterenler için kullanılan bir söz.
 • ***yüzü gülmek
  1) sevinci yüzünden belli olmak: Otele gidip lavabolu odayı görünce yüzüm güldü. – Fikret Otyam. 2) feraha kavuşmak: Şehirlilerle köylüler arasındaki alışveriş şartları düzenlendikten sonra hepsinin yüzü gülmeye başladı. 3) temiz, tertipli duruma gelmek.
 • ***zevkten dörtköşe olmak
  çok sevinip keyiflenmek, aşırı zevk duymak.
 • ***zıp zıp zıplamak
  çok sevinmek.
 • ***zil takıp oynamak
  çok sevindiğini belli etmek: Birini buldu, ne güzel oldu diye zil takıp oynayacak mıydım? -A. Ümit.
 • ***zilsiz oynamak
  çok sevindiğini belli etmek.

Ağzı Kulaklarına Varmak Deyimi Anlamı

“Ağzı Kulaklarına Varmak Anlamı” : Çok sevinmek. Mutluluktan sürekli gülerek dolaşmak. Çok fazla mutlu olup da bunu etrafına gösteren insanlar için kullanılır.

 • *** Hoşlandığı çocuk masamıza gelince ağzı kulaklarına vardı.
 • *** Seçim sonuçlarını öğrendiğinde ağzı kulaklarına varmıştı. Artık o belediye başkanı olmuştu.
 • *** Evlilik teklifini aldıktan sonra ağzı kulaklarında dolaşıyordu.
 • *** Hayırdır, ne oldu da ağzın kulaklarına vardı.
 • *** Anti-Fenerbahçeli olan zat Fenerbahçe’nin yenilmesinden sonra ağzı kulaklarında kahvede herkese çay ısmarladı.
 • *** Oğlunun askerden sürpriz yapıp geldiğini görünce sevinçten ağzı kulaklarına vardı.
 • *** Mutluluktan ağzı kulaklarına varıyordu o yüzden kötü haberi veremedim.
 • *** Yaz tatili için plan yaparken ağzı kulaklarındaydı.
 • *** İşimi kaybettikten sonra dost bildiğim bir kişinin ağzı kulaklarında yanıma gelip benim mutsuzluğumdan mutlu olduğunu göstermesi beni şoke etti.
 • *** Ağzının kulaklarına varmasına bakılacak olursa iddaa kuponun tutmuşa benziyor.
 • *** İstediği kızı istemeye gideceklerin öğrenen annem bir hafta boyunca ağzı kulaklarında ortalarda dolaştı.

Yorum yapılmamış

Leave A Reply