Sevr ile Lozan Antlaşmalarının Karşılaştırılması

0
Advertisement

Sevr ile Lozan antlaşmalarının benzer ve farklı noktaları nelerdir? Sevr ile Lozan Antlaşmalarının Karşılaştırılması

 • Boğazlar: Aralarında Türk temsilci olmayan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, tüm devletlerin gemilerine açık olacak, ayrı bir bayrağı ve bütçesi olup geçişler paralı yapılacaktır.

  Sınırlar: Doğu Anadolu’dan başlayıp Karadeniz’e kadar ulaşacak bir ABD mandasında bir Ermeni Devleti kurulacak. Yunanistan; Doğu Trakya, Ege Adaları ve İzmir çevresi İtalya; Antalya, Konya dahil olmak üzere İç Batı Anadolu, Göller Yöresi, Rodos, On İki Ada, Muğla çevresi

  Fransa; Lübnan, Suriye, Hatay, Çukurova’dan başlayıp Mersin, Sivas, Mardin üçgeni arasındaki bölge

  İngiltere; Harran Ovası, güneyindeki Arap toprakları (Irak, Filistin, Ürdün, Arabistan)

  Advertisement

  Osmanlı; İstanbul başkent olmak üzere (uluslararası bir şehir) Tokat, Bolu, Kastamonu’ya hakim olacaktır.

  Kapitülasyonlar:

  Her türlü azınlık hakları genişletilerek devam edecektir. Osmanlı uyruğundaki herhangi bir kişi Antlaşma Devletleri’nin vatandaşlığına geçebilecek, vatandaşlığını değiştirdiğinde ise her türlü kapitülasyondan yararlanabilecek

  * Osmanlı’ya vergi vermeyecek

  Advertisement

  * Askerlik yapmayacak

  * Tekrar Osmanlı vatandaşlığına geçmeyecek

  Ekonomi: Osmanlı Devleti’nin gelirlerine el koyulacak, galip devletler istedikleri yerde ekonomik nüfus bölgeleri kurabileceklerdi.

 • Boğazlar: Yönetimi Milletler Cemiyetinin garantisinde, Türkiye’nin başkanlığındaki uluslararası bir komisyona bırakıldı.

  Sınırlar: Rus sınırı, Moskova ve Kars antlaşmalarıyla belirlenen şekliyle kabul edildi.

  Advertisement

  İran: 1639’daki Kasr-ı Şirin Antlaşması’na göre sınırları belirlenmiştir.

  Suriye: Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile çizildi. (Hatay yurt dışında kaldı.)

  Bulgaristan: Nöyyi Antlaşması’na göre sınırları çizildi.

  Yunanistan: Meriç nehri sınır olmak üzere Bozcaada, Gökçeada Türkiye’ye; Rodos, On İki Ada, Meis İtalya’ya; diğer bütün adalar (Türkiye’ye yakın olanlar silahsız olmak şartıyla) Yunanistan’a bırakıldı.

  Advertisement

  Kapitülasyonlar:

  Kaldırıldı. Türkiye’de iş yapacak yabancı şirketlerin, Türk yasalarına uyması kabul edildi.

  Azınlık: Her türlü azınlık Türk vatandaşı kabul edildi. Böylece hakları Türkiye Devleti’nin konumları ile güvence altına alındı ve herhangi bir devletin koruyuculuğu kabul edilmedi.

  Dış Borçlar: Türkiye’nin payına düşen Osmanlı borçlarını kâğıt para üzerinden ödemesi kabul edildi.

  Advertisement

  Yabancı Okullar: Türkiye’deki bütün yabancı okullar Türk Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı ve onun düzenleyeceği esaslara göre eğitim yasamaları kabul edildi.

  Fener Rum Patriği: İstanbul’dan çıkarılamadı. Fakat ekü-men (evrensel) olma özelliğini kaybetti.

  Nüfus Mübadelesi: Batı Trakya’daki Türkler Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul’daki Rumlar hariç geri kalan Türkler ve Rumlar yer değiştirdi.

  Savaş Tazminatı: Türkiye Yunanistan’dan Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı olarak aldı.

 

Advertisement

Leave A Reply