Şeyh Galip Kimdir

0

Şeyh Galip kimdir. Ünlü bir tasavvuf şairi ve Mevlevi Dedesi olan Şeyh Galip’in hayatı hakkında bilgi.

Şeyh Galip

Şeyh Galip

Büyük bir Türk şairidir. 1758 ile 1799 yılları arasında yaşamıştır. İstanbul’da Yenikapı’da doğdu. Babası Mustafa Reşit Efendi, Divan-ı Hümayun katiplerindendi ve o da şairdi. Mevlevi ve Halveti tarikatleri ile ilgisi vardı. Oğlundan sonra ölmüş, oğlunun pek büyük şöhret günlerini görmüştür.

Advertisement

Babasının evinde şiir ve tasavvuf havasının bulunması, Galip’in erken yetişmesine en büyük yardımcı olmuştur. Galip’in büyükbabası Mehmet Efendi de Mevlevi idi; bu suretle bu Türk tarikatının ailede bir gelenek halinde devam ettiği anlaşılıyor. Annesi Emine Hanım da oğlunun büyük şöhretini gördü; 1795 başlarında öldü.

Galip’in hocaları arasında babası da vardı. Babasından Farsça okudu. Sonra bu dili ve edebiyatını pek iyi bilmekle tanınmış ünlü şair Neşet’ten Farsça’nın inceliklerini öğrendi. Bir zamanlar Divan-ı Hümayun (Osmanlı Hükümeti) beylikçilik kalemine katip yardımcısı olarak devam etti; sonradan kendini yalnız okumaya, tasavvufa verdi. 20 yaşına gelmeden şiir söylemeye başlayan Galip’e, hocası Neş’et «Es’ad» mahlasını vermişti. Fakat Galip 1784’ten sonra mahlasını “Galip” olarak değiştirdi.

1781’de yani 23 yaşında iken şiirlerini ilk defa bir Divan halinde topladı. Bu tarihlerde artık ünü Türkiye’de yayılmış bulunuyordu. Fakat asıl 1783’te, yani 25 yaşındayken, yazdığı “Hüsn-ü Aşk“la, görülmemiş bir ün kazandı, devrinin en büyük şairi olarak tanındı.

Galip bu eseri babasının zoru ile tamamlamıştı. Yarıda bırakıp Konya’ya gitmek istiyordu. Eseri bitirince İstanbul’dan Konya’ ya gitti. Hz. Mevlana dergahında yetişmek en büyük isteğiydi. Oğluna pek düşkün olan Reşit Efendi, Çelebi Ebubekir Efendi’ye mektup üstüne mektup yazarak Galip’i İstanbul’a göndermesini rica etti. Genç şair, Çelebi’nin emrinden dışarı çıkamadı, İstanbul’a döndü 10 ağustos 1784’te Yenikapı Mevlevihanesinde çileye girdi, yani Mevlevi usulünce “derviş” olmak üzere bu tekkeye kapılandı. 25 Nisan 1787’de çilesini tamamlayarak “Dede” ünvanını aldı. 29 yaşındaydı. Kapılandığı dergahın şeyhi (başı) ünlü bestekar ve şair Ali Şeyhi Dede Efendi’ydi.

Advertisement

3 yıllık çile sırasında şiir yazmayan Galip, ondan sonra şiir söylemeye başladı, ayrıca tasavvuf üzerinde 2 de küçük eser yazdı. 1789’da, I. Abdülhamit’in ölümü üzerine yeğeni genç III. Selim hükümdar oldu, Galip’in yükselme devri başladı. III. Selim, Galip’in şiirlerine hayrandı, kendisi de büyük bir bestekar, iyi bir şairdi. 11 haziran 1791’de Galip’in Galata Mevlevihanesi şeyhi olmasını sağladı. Bu Mevlevi dergahı, Konya’da kinden sonra İslam aleminin en büyük, en önemli Mevlevihanesiydi, şeyhi de İstanbul’un en ileri gelenlerinden sayılırdı.

Galip, yedi buçuk yıl Galata şeyhi olarak kaldı. Mevlevihanesine III.Selim’i, Padişahın kızkardeşleri Beyhan ve Hatice Sultanlar’ı, devrinin bütün büyüklerini, sık sık misafir ederdi. III. Selim, Mevlevihaneyi baştan başa yeniletti, yeni yapılarla büyüttü. Galip 3 Ocak 1799’da, henüz 41 yaşını tamamlamamışken beklenmeyen bir zamanda öldü, büyük cenaze töreniyle, Galata Mevlevihanesi’ndeki Ankaralı İsmail Efendi’nin türbesine gömüldü.


Leave A Reply