Şeyh Şamil Hayatı Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Çeçenlerin büyük askeri dehası ve kahramanı olan Şeyh Şamil ve hayatı ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Şeyh Şamil kimdir?

Şeyh ŞamilXVIII. yüzyılda yurdu için gösterdiği kahramanlıklarla Rusya’yı yıllarca uğraştırmış olan Kafkasyalı bir din adamıdır. Dağıstan’ın küçük bir köyünde doğdu. Annesi, babası çevrenin tanınmış, soydan kişileriydiler Şâmil, öğrenimine medreselerde başladı, Dengehan Mehmet Bey diye anılan babasından da, daha çok küçük yaşlarda yurtseverlik duyguları almıştı.

Şeyh Şâmil teşkilâtlandırdığı küçük kuvvetlerle, yurdunu düşman işgalinden kurtarmak çarelerini aramaya başladı. İlk zamanlar onun direnmesine pek önem vermeyen Çarlık Rusyası, bu genç hocanın kısa zamanda büyük tehlikeler yarattığını görerek, üstüne toplu tüfekli birlikler yolladı. Gücünü yurt sevgisinden, bağımsızlık aşkından alan bu çok küçük toplulukla Rus tümenlerinin çarpışmaları yıllarca sürdü. Şey Şâmil’in yürüttüğü bu Dağıstan Bağımsızlık Savaşı, aralıksız 25 yıl kadar bir zaman kaplar. Rus kuvvetleri boyuna yenilgiye uğruyor, püskürtülüyordu. Osmanlılarla yapılan Kırım Savaşı’ndan sonra, bu cepheden de çekilen kuvvetler Şeyh Şâmil’e karşı gönderildi.

Böylece, dört yanı düşmanla çevrilen Şeyh Şâmil’in durumu güçleşmişti. Buna rağmen o, daha yıllarca, maddi olan her imkanını tüketinceye kadar, bu çok üstün kuvvetlere karşı koydu. En sonunda bu gerçekten nispetsiz savaş 1859’da son buldu, Şeyh Şâmil Ruslar’a esir düştü.

Şeyh Şâmil, yenilgisinden sonra, Petersburg’a gönderildi. Orada Ruslar onu, kahramanlığından ötürü, bir esir gibi değil, hatırlı bir misafir gibi tuttular. Anlatılanlara göre, Çar II. Aleksandr onun şerefine verdiği bir ziyafette: «Sizi soframızın misafiri görmekle büyük bir şeref duymaktayım,» demiş, bunun üzerine Şeyh Şâmil’in: «Ah, efendim, asıl ben sizi soframda misafir etseydim büyük bir şeref duyardım» cevabını vermiş. O zaman, Çar, kendi kendine: «Büyük adam, büyük adam!» diye söylenerek ona hayranlığını belirtmiş.

Şeyh Şâmil, esir olarak, bir süre Rusya’da Kaluga’da kaldı, sonra Medine’ye gitmesine müsaade edildi. Şeyh Şâmil, Medine’ye gitmek üzere, İstanbul’dan geçerken, gerek devlet adamları, gerek halk tarafından engin saygı gösterileriyle karşılandı.

Advertisement

Şeyh Şâmil Mekke’de ölmüştür. Türkiye’ye yerleşen oğulları ile torunlarından değerli devlet, bilim, iş adamları yetişmişti.


Leave A Reply