Şeyh Şamil Kimdir?

0
Advertisement

Şeyh Şamil Kimdir? Şeyh Şamil ne yapmıştır? Şeyh Şamil’in biyografisi, hayat hikayesi, hakkında bilgi.

Şeyh ŞamilŞeyh Şamil; Dağıstan’da Ruslara karşı girişilen bağımsızlık hareketinin önderidir (Gimri 1798 – Medine 1871).

Rus ilerleyişine karşı mücadele eden önderlerden Molla Muhammet’in yanında yetişti. Dinsel bir bağnazlık içinde çalışmaya başladı. 1832’de, Şeyh Şamil’in doğduğu Gimri’de yapılan savaşta Molla Muhammet öldü. Yerine geçen Hamza Bey’i Şeyh Şamil öldürterek Dağıstanlıların başına geçti. Şeyh Şamil, Hunzak önüne geldiğinde, General Fese 12 bin kişilik bir topçu kuvvetiyle, General İveliç de kuzeyden güçlü askeri birliklerle Dağıstan’a girdiler.

Şeyh Şamil, General Fese’nin komutasındaki Rus birliklerini yenilgiye uğrattı. İveliç’in kuvvetleri de yenildi. Bunun üzerine, General Grabbe, daha güçlü bir orduyla Şeyh Şamil’in elinde bulunan Ahulgo’yı kuşattı, iki ay süren çarpışmalardan sonra barış yapıldı. Şeyh Şamil’in oğlu Cemalettin, Ruslara rehin olarak verildi. Ancak taraftar barışın uygulanmasında anlaşamadılar. Ruslar Ahulgo’yu ele geçirdiler. Şeyh Şamil kaçarak kurtuldu. Rusların Dağıstan’daki uyguladığı baskı sonucu Hacı Murat, Şeyh Şamil ile birleşti. İran ve Osmanlıların silah ve cephane yönünden destekleri Şeyh Şamil’in yanında 1.000 kadar özel yetiştirilmiş kuvvet bulunuyordu. 160 bin kişiye varan Rus Ordusu, merkez Targa’ ya arka arkaya iki saldırı düzenledi. Şeyh Şamil çekildi. Ruslar Targa’ya girdiler.

Kırım Savaşı’nda yenilmesine karşın Ruslar, Kafkasya sorunlarına daha büyük önem verdiler. Kafkas orduları başkomutanlığına getirilen Prens Baryatinskiy, Dağıstan’da sıkı bir baskı yönetimi uyguladı. Şeyh Şamil, tüm halkı Ruslara karşı cihada çağırdı. Kendi hazinesini ise Andi Dağları üzerinde bulunan Ezan Gölü’ne gömdürdü. 1856’da Ruslar Çeçenler üzerine yürüdüler, Şeyh Şamil az sayıda askerleriyle Ruslara karşı kahramanca savaşlar verdi, Vedeno Kalesi’ne çekildi. Yanında 700 kadar koruma görevlisi vardı. Kale Ruslar tarafından kuşatıldı, bombardıman karşısında bunların büyük bir bölümü öldü.

Şeyh Şamil dağlara çekildi. 1859’da Rusların yaptığı teslim önerisini de kabul etmedi. 400 kadar askeri kalmıştı. Ancak Rus topçusu, onları hareket edemeyecek derecede bunalttı. Bunun üzerine, 6 Eylül 1859’da teslim oldu. Moskova’ya götürüldü ve Çar II. Aleksandr tarafından kabul edildi. Bir süre Kaluga Kenti’nde oturdu. Daha sonra hac için Ruslardan izin aldı ve Medine’de bulunduğu sırada öldü.

Advertisement

Leave A Reply