Şeytan İle İlgili Ayetler

0

Kuran’ı Kerim’de şeytan ile ilgili olan ayetler hangileridir? Şeytan hakkındaki ayetler ve anlamları.

Şeytanlar;

2/102 – Bakara
102- Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: “Biz ancak imtihan için gönderildik; sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız.” demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten
nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!

12/5
5- Yakub ona: “Oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır.” dedi.

15/16-18 – Hicr
16- Andolsun ki, gökte burçlar meydana getirdik, onları gören gözler için donattık.
17- Ve onları, kovulmuş bir şeytandan koruduk.
18- Ancak kulak hırsızlığı yapan (şeytanı) apaçık görülen bir ateş kovalar.

16/98-100 – Nahl
98- Kur’an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.
99- Doğrusu şeytanın, inananlar ve yalnız Rablerine güvenenler üzerinde bir nüfuzu yoktur.
100- Onun nüfuzu sadece, onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.

17/ 27, 53, 61-64 – İsra
27- Şüphe yok ki, saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.

53- Kullarıma söyle: “Sözün en güzelini konuşsunlar.” Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.

61- Meleklere: “Adem’e secde edin.” demiştik. İblisten başka hepsi secde etmiş, o ise: “Çamurdan yarattığına mı secde edeceğim?” demişti.
62- “Benden üstün kıldığın (bu
adam) da kim oluyor! Kıyamet gününe kadar bana mühlet verirsen andolsun ki, azı bir yana, onun soyunu kendi buyruğum altına alacağım.” demişti.
63- Allah: “Haydi git! Onlardan sana kim uyarsa bil ki, cehennem hepinizin
cezası olur, hem de tam bir ceza.” dedi.
64-“Sesinle gücünün yettiğini yerinden oynat, onlara karşı yaya ve atlılarınla haykırarak yürü, mallarına ve çocuklarına ortak ol, onlara vaadlerde bulun —ama şeytan sadece onları aldatmak için vaadde bulunur.

19/68-70 – Meryem

68- Öyle ise, Rabbine andolsun ki, muhakkak surette onları da, şeytanları da mahşerde toplayacağız. Sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız.
69- Sonra her milletten, çok merhametli olan Allah’a daha çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.
70- Sonra, cehennemi boylamaya daha çok müstehak olanları elbette biz daha iyi biliriz.

22/51-52 Hac
51-Ayetlerimiz hakkında fesad için koşuşanlar ise, cehennemliklerin ta kendileridir.
52-Senden önce gönderdiğimiz hiç bir resûl ve nebî yoktur ki, bir şey arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Allah şeytanın
karıştırdığını giderir, sonra Allah kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir ve hikmet sahibidir.

23/97-98 – Mü’minun
97- De ki: “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım.”
98- “Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

24/21 – Nur
21- Ey inananlar! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona edepsizliği ve kötülüğü emreder. Eğer size Allah’ın lütfü ve rahmeti olmasaydı, hiç biriniz ebediyyen temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah işitendir, bilendir.

25/29 – Furkan
29- Andolsun ki, bana Kur’an geldikten sonra, o dost dediğim kimse beni saptırd1 Şeytan ise, insanı aşağılık halde yapayalnız bırakandır.”

26/210, 221-223 – Şuara
210- O Kur’an’ı şeytanlar indirmedi.

221- Şeytanların kime ineceğini haber vereyim mi?
222- Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler.
223- Onlar şeytanlara kulak verirler. Ama çoğu yalan söylerler.

Şeytanın Kovuluşu;

(2/34)
34- Hani biz meleklere (ve cinlere): “Adem’e secde edin.” demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüzçevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu.


Leave A Reply