Sezaryenin Tarihçesi, İlk Sezaryen Ameliyatının Yapılışı ve Gelişimi

0
Advertisement

Sezaryen nedir? Sezaryen ameliyatının tarihçesi, tarihteki ilk sezaryen ameliyatların yapılışı ve gelişimi hakkında bilgi.

sezaryen

Kaynak: commons.wikimedia.org

Sezaryenin Tarihçesi

Sezaryenin Tarihçesi; Doğum sırasında, ya da doğum yaklaşırken annenin karnı kesilerek çocuğun canlı olarak alınması için yapılan ameliyata sezaryen ameliyatı denir. Bu deyimin nereden geldiği çok tartışılmıştır. Bu arada, ileri sürülen bir görüş şudur: Mısırlılar, İbraniler’de, ölü annenin karnındaki çocuğa kefen olmaması için, annenin karnı yarılır, çocuk alınırdı. Bu olaya sonradan, lâtince kesme anlamına gelen caesus denildi, caesarean kelimesi oradan türedi. Bir başka düşünceye göre ise, sezaryen sözü şuradan gelir: M.Ö. 700 yılında, Roma İmparatoru Julius Caesar (Sezar) ölü annenin karnının yarılarak canlı çocuğun çıkarılması için bir kanun çıkarmıştı. “Sezaryen” (Sezar’la ilgili) sözü buradan gelir.

Sezar’ın da bu şekilde doğduğundan bu ameliyata sezaryen denildiği iddiası, yapılan tarihi araştırmalara dayanarak, bugün artık kabul edilmemektedir.

Sezaryen ameliyatının Batı ülkelerinde benimsenmesi oldukça yenidir. XV. yüzyılda bir Alman doktoru Afrika’da bulunduğu sırada doğuramayan kadınlara büyücünün ellerini ananas şarabı ile yıkadıktan, anneye de bir miktar içirip sonra onun karnını da aynı şarapla yıkadıktan sonra sezaryen ameliyatı yaptığını, yarayı özel bir merhemle örttüğünü, hastanın çok geçmeden iyi olduğunu görmüştü. Almanya’ya döndüğünde bunu anlatınca alayla karşılandı. Bir süre sonra gene Almanya’da Niefer adında biri karısının sıkıştığını görerek, kendisi doktor olmadığı halde, çok başarılı bir sezaryen ameliyatı yaptı.

Ondan 300 yıl sonra da Amerika’da Benet adlı bir doktor gene karısına bir sezaryen ameliyatı yapmış, karısının bir daha gebe kalmaması için yumurtalıklarını da çıkarmıştır. Ondan 100 yıl sonra da Saenger adında bir doktor ilk defa rahime gümüşten yapılmış bir iplikle dikiş koymuştur. Bugün ilerleyen tıp sayesinde gerek annenin, gerek çocuğun hayatı tehlikede olduğu vakit korkusuzca yapılan bu ameliyat, sulfamitler, antibiyotikler bulunmadan önce büyük karışıklıklara yol açıyordu.

sezaryen

Kaynak: commons.wikimedia.org

Sezaryen Hakkında Kısa Bilgi

Çocuğun rahimden ameliyatla alınmasına «sezaryen» denir. Bu kelime Caesar (Sezar) dan gelir, çünkü Roma İmparatoru Caesar’ın bu şekilde doğduğu söylenir. Bu ameliyatın çok eskiden beri ölü annelere tatbik edildiği bilinmektedir. Bu arada Roma kanunları doğum yapması yaklaşmış kadınlar ölürse çocuğun bu şekilde alınmasını emrederdi.

Advertisement

Sezaryen ameliyatının ilk defa canlı bir kadına tatbik edilmesi 1500 yılına raslar. Sezaryen uzun müddet birçok yerlerde tatbik edilmiş, hemen hemen daima ya fazla kan kaybından, ya da mikrop kapma yüzünden annenin ölümüne yol açmıştı. XIX. yüzyılın ilk yarısında bile sezaryende ölüm tehlikesi % 50’ydi. Antiseptik maddelerin, dikiş usullerinin gelişmesi bu ameliyattaki ölüm oranını çok azaltmış, zamanımızda sık sık başvurulan bir doğum şekli haline getirmiştir.


Leave A Reply