Sidik Torbası Nerededir? Sidik Torbasının Yapısı ve Hastalıkları

0
Advertisement

Sidik torbası nerededir? Sidik torbasının yapısı, özellikleri nelerdir? Sidik torbası (mesane) hastalıkları hakkında bilgi.

SİDİK TORBASI

Sidik torbası, sidiğin içinde biriktiği zarsı ve kas yapısında bir organdır (mesane de denir).

NEREDEDİR – YAPISI

İnsan türünde sidik torbası, leğen boşluğunun ön ve oçta bölümünde yer alır. Erkekte çatı kemiğinin arkasında, göden bağırsağının da önünde bulunur; kadındaysa dölyatağı ve dölyolunun önündedir. Boşken yukarıdan aşağıya ve önden arkaya doğru düzdür. Yukarıya ve arkaya doğru bir dışbükeyliği vardır. Doluyken genişler ve komşu organları, özellikle de incebağırsağı sıkıştırır.

Sidik torbasının çeperi üç tabakadan oluşmuştur. İç tabaka mukoza yapısında, orta tabaka kas yapısında (dıştan içe doğru uzunlamasına, dairesel ve yeniden uzunlamasına 3 katlı liflerden oluşmaktadır), dış tabakaysa se-röz yapıdadır. Sidik torbasının bir tepesi, arkada ve aşağıda bir dip bölümü vardır. Dip bölümü düz bir.yüzeydir ve sidik torbası üçgeni olarak adlandırılır; bu üçgenin tabanının iki açısını oluşturan noktalara sidik borularının ağızları açılır. Alttaki açıysa sidik torbasının ağzının bulunduğu yere denk düşer; burası da sidikyolu kanalıyla birleşir. Sidik torbası boynu olarak adlandırılan bu bölüm, dairesel biçimde yerleşmiş kas lifleriyle çevrilidir ve sidik çorbasının büzücü kas bölümünü oluşturur. Sidik torbasını yerinde tutan bağlar 3 tanedir: 1. Ön bağlar; sidik torbası boynu ile çatı kemikleri arasında uzayan lif demetleridir; 2. arka bağlar, sidik torbasını dölyatağı ya da göden bağırsağına birleştirirler; karın zarı kıvrımları halindedirler; 3. aşıcı bağ sidik torbasının tepesinden çıkarak göbek bölümüne tutunan bir lif kordonudur. Aşıcı bağ, göbek içbağı (urak ipi) kalıntısından başka bir şey değildir, dölüt yaşamı boyunca sidik borusu görevini yapar, sonra tıkanarak bağ biçimini alır.

mesane-1

Sidik, böbrekler tarafından her ne kadar iyi salgılanır ve hiçbir kesintiye uğramaksızın sidik torbasına aktarılırsa da, dışarı atılım, ancak torbanın iyice gerildikten sonra kasılmaya zorlanması sonucu gerçekleşir. Bu kasılma sonucu karın çeperleri de istemli olarak kasılır ve büzücü kas açılarak, sidik, sidik kanalından boşalır: Bu işemedir. Genellikle sidik çıkarma gereksinimi sidik torbasının dolmasından önce belirir.

Advertisement

SİDİK TORBASI HASTALIKLARI

Sidik torbasında iyicil (polip, kist, papilom ya da iyicil epitel uru) veya kötücül urlar (kanser), iltihap durumları (sidik torbası iltihabı ya da sistit) gelişebilir. İltihaplanmalar ivegen ya da süreğen olabilir. Sidik torbasında asalak yerleşimi (bilharzia) ya da taşlar oluşur. Sidik torbası veremi genellikle sidikyolu ya da üreme organları veremiyle birlikte gider.


Leave A Reply