Sierra Leone Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Sierra Leone – Sierra Leone ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Sierra LeoneSierra Leone,
Yüzölçümü: 71.740 km2.
Başkenti: Freetown.
Dil: İngilizce, Sudan dilleri (Mande, Malinke), Kreol (Krio).
Resmi dil İngilizcedir. Ancak Mande ve Temnelerin konuştukları Sudan (Mande, Malinke) ve Kreol (Krio, Sudan-İngilizce dilleri karışımı) dilleri daha yaygın olarak kullanılır.
Din: Müslüman (% 40 Sünni), doğal dinler (% 52), Hristiyan (% 8).
Halk büyük ölçüde geleneksel doğal dinlere (% 52) inançlarını sürdürmekle birlikte, Müslümanlık (Temneler, Fulaniler) ikinci büyük (% 40) topluluktur. Hristiyanların (% 8), 3/4’ü Katolik geri kalanı Protestan’dır.
Para birimi: 1 leone =100 cent.
Başlıca kentleri: Koidu, Bo, Kenema, Makeni.

Advertisement

Batı Afrika’da devlettir. Yüzölçümü açısından, Afrika’nın en küçük üçüncü ülkesi olan Sierra Leone; kuzey ve doğudan Gine, güney ve batıdan Liberya ve Atlas Okyanusu ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Kuzeybatıda Sierra Leone Yarımadası dışına, kıyı bölgeleri, mangrov bataklıkları ve ırmak haliçleriyle parçalanmış sulak çayırlıklarla kaplıdır. İç bölgedeki ovalık alan, kuzeye doğru 450 m’yi aşan yaylalara dönüşür. Doğu Bölgesi genellikle dağlıktır. Bu arada Sierra Leone’nin en yüksek dağları yer alır. Loma Mansa (1.948 m), Sankanbirva (1.853 m). Güneybatıda 300 m’yi aşan bir dizi yayla vardır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akan ırmaklar, Atlas Okyanusu’na dökülür. Bunlardan Büyük Scarcies Irmağı, Gine ile olan kuzey sınırını, Mano Irmağı ise Liberya sınırının bir bölümünü çizer. Atlas Okyanusu kıyı şeridi uzunluğu 563 km, genişliği 48-80 km’dir.

İklim; İklim tropikaldir. Yıllık ortalama sıcaklık, kıyıda 25°-27°C, iç kesimlerde 26°-28°C’dir. Mayıs-ekim arasındaki yağmur mevsiminde, havada nem oranı aşırı yükselir (özellikle en yağışlı dönem temmuz-eylül arasında % 90’a ulaşabilir). Yüksek yağış alan güney kıyısında, ortalama yağış tutarı yılda 3.300 mm, kuzeyde yayla bölgesinde 2.000 mm’dir. Sahra’dan esen harmattan rüzgârı, kasım-nisan arasındaki kurak mevsimde etkindir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Toplam yüzölçümün yalnızca % 5’i ormanlıktır. Liberya sınırı yakını (Gola Ormanı) ve Sierra Leone Yarımadası başlıca yeşil alanlardır. Doğuda Kenema Bölgesi’nde hâlâ görülen Afrika maunları ve tik ağaçlarının ticari değeri yüksektir. Mangrov bataklıklarında yetişen palmiye ağaçlarından, önemli bir dışsatım ürün olan piasava (kalın iplikler) elde edilir. Savanlara daha çok kuzeydoğuda rastlanır. Az sayıdaki büyük av hayvanları arasında, fil, sığır, ırmaklarda da suaygırları ve timsahlar sayılabilir.

Advertisement

Ekonomi;
Tarım: Toplam yüzölçümün % 55’ini ekilebilir alanlar, % 30’unu otlaklar oluşturur. Tarım sektörü, çok önemli olmakla birlikte, bazı ürünler tüketim düzeyinde (pirinç, mısır, buğday, akdarı ve sorgum, manyok); yerfıstığı, kakao, piassava zencefil, dışsatıma yöneliktir.

Hayvancılık: Hayvancılık, kümes hayvancılığı, kuzey ve batı bölgelerinde yaygındır.Ancak, hayvan niteliği ve niceliği, tüketimi karşılamaktan uzaktır. Balıkçılık, BM Gıda Tarım Örgütü’nün (FAO) desteğiyle hızlı bir gelişim içindedir.

Endüstri: Tarım ürünlerinin işlenmesine dayalı endüstri sektöründe ayakkabı, mobilya, sigara, boya, balık konservesi, öteki başlıca dallardır. Yıllık elektrik enerjisi üretimi 85 milyon kWh’tır.

Doğal Kaynaklar: Doğal kaynaklar (başta elmas, boksit, krom ve demir filizleri olmak üzere, altın, titanyumoksit, molibden) zengindir ve ekonomide önemli rol oynar. Ticari değeri olan maun ve tik ağaçlarından sağlanan kereste, mobilyacılıkta kullanılır. 1978′ de elmas kaçakçılığını önlemek amacıyla daha gerçekçi bir vergi sistemi getirilmiştir.


Leave A Reply