Şifre Nedir?

0

Şifre nedir şifre ne anlama gelir? Şifre ve şifreleme ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

ŞifreBaşkalarının anlayamaması için, birtakım işaretlere dayanan bir yazı şeklidir; gizli haberleşmelerde ve teknolojik ürünlerin ilk giriş ekranlarında kullanılır.

Advertisement

Şifre çok eski çağlardan beri başvurulmuş bir usuldür. Savaşlarda, düşmanın eline geçmesinden korkulan yazışmalarda öteden, beri ancak ilgililerin anlayabilecekleri işaretler kullanılmıştır. Son çağlarda şifrenin çok karışık şekilleri bulunmuş, gizli haberleşme usulleri gittikçe geliştirilmiştir.

Şifrelerde başlıca iki usul kullanılır:

Yer Değiştirme. — Bir metindeki kelimelerin yeçleri önceden kararlaştırılmış bir düzene göre değiştirilir.

Harf Değiştirme. — Bu usulde her harfin, gene önceden hazırlanmış bir anahtara göre, başka bir değeri vardır. Harf yerine bazan rakam da kullanılır. Mesela 1 = AA; 2 = S; 3 = K. yerine geçer.

Advertisement

Şifreleri çözmek ancak, işaretlerin gerçek anlamını gösteren «anahtar»la mümkün olur. Bunun için, şifre anahtarları kasalarda saklanır, bunu ancak yetkililer kullanabilirler. Anahtar düşmanın eline geçerse bütün gizli haberleşmeler açığa vurulmuş olur.

Yazıda olduğu gibi telgraflarda da şifre kullanılır. Ayrıca, hava istasyonları arasında kısaca haberleşmeler için ayrı özel şifreler vardır. Ticari haberleşmelerde de şifreye baş vurulur.


Leave A Reply