Sigismund Báthory Kimdir?

0
Advertisement

Sigismund Báthory kimdir ve ne yapmıştır? Sigismund Báthory hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

Sigismund Báthory

Sigismund Báthory; (d. 1572 – ö. 1613, Prag), Erdel (Transilvanya) prensidir. Osmanlı karşıtı siyaseti hoşnutsuzluk doğurmuş ve iç savaşa yol açmıştır.

Erdel prensi Kristóf Báthory’nin (1575-81) oğlu ve Polonya kralı Stefan (István) Batory’nin (1575-86) yeğeniydi. 1581’de babasının yerine geçti ve 1588’de yönetimi fiilen eline aldı. Dışişleri danışmanı Alfonso Carrillo’nun öğütlerine uyarak, Osmanlı padişahlarını Kutsal Roma-Germen imparatoruna karşı kullanarak Erdel’in fiili bağımsızlığını koruma biçimindeki geleneksel siyaseti terk etti ve Osmanlılara karşı bir tutum benimsedi.

Bu siyaset değişikliği, ancak 1595’te bastırılabilen bir ayaklanmaya yol açtı. Sigismund gene de 1594’te Boğdan voyvodası Aaron ve Eflâk voyvodası Mihai (Cesur) ile Osmanlılara karşı ittifaka girdi. Osmanlı ordusunu, bugünkü Romanya topraklarında bulunan Giurgiu’da (Yergöğü) yenilgiye uğratarak (25-27 Ekim 1595) Mihai adına Eflâk’ı fethetti.

Katolik Kilisesi’ne bağlı olan Sigismund’ un, Karşı-Reform hareketinde giderek etkin bir rol alması, önde gelen ve çoğu Protestan olan Erdel milliyetçileri arasında hoşnutsuzluk yarattı. 1599’da din adamı olmaya karar vererek karısı Avusturya arşidüşesi Christina’dan ayrıldı.

Advertisement

Prenslikten de ayrılarak, ayılı zamanda Macaristan kralı olan Habsburg imparatoru II. Rudolfa, Silezya’daki Opole (Oppeln) Düklüğü karşılığında tahtını vermeyi önerdi. Ama Rudolf, Báthory’nin oğlu Andrâs’ı yenilgiye uğratarak kendini Erdel prensi ilan eden Mihai’nin yanında yer aldı. Báthory 1600 ve 1601’de tahtını yeniden ele geçirmeye çalıştıysa da, her iki girişimde de Mihai’ye yenilip ülke dışına sürüldü ve bilinmeyen bir biçimde öldü.


Leave A Reply