Sihir İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Sihir ile ilgili olan ayetler hangileridir? Sihir hakkındaki ayetler ve anlamları.

2/102,103 – Bakara
102- Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: “Biz ancak imtihan için gönderildik; sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız.” demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!
103- Eğer onlar inanıp sakınsalardı, Allah katından olan sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi!

Advertisement

113/1,4 – Felak
De ki: “Yaratılanların, bastığı zaman karanlığın, düğümlere üfürenlerin, hased ettiğinde hasetçilerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.”


Leave A Reply