Sihirli Flüt Operası Konusu Özeti ve Karakterleri Hakkında Bilgi, Mozart

0

Sihirli Flüt operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Sihirli Flüt Operası konusu, özeti, hakkında bilgi.

Sihirli Flüt (Die Zauberflute)

İki perdelik Singspiel

Metin: Emmanuel Schikaneder.
Bestecisi: Wolfgang Amadeus Mozart
İlk oynanış 1791 Viyana.
Türkiye’de ilk oynanış: 1969 Ankara.

Başlıca kişiler:

Tamino (Tenor), Papageno (Bariton), Gece Kraliçesi (Soprano), Monostatos (Tenor), Pamina (Soprano), Sarastro (Bas), Papagena (Soprano).

Konunun geçtiği çağ ve yer: İ. Ö. Eski Mısır.

Konusu:

Av esnasında bir yılanın saldırısına uğrayan Prens Tamino’yu Gece Kraliçesinin üç nedimesi kurtarır. Genç adam ayıldığında garip kılıklı bir adamın yaklaştığını görür. Gelen kuş avcısı Papageno’dur. Olay yerine dönen üç nedime Prense Gece Kraliçesi’ nin kızı Pamina’nın bir resmini verirler. Tamino bir görüşte sevmiştir kızı. Bu arada gökgürültüleri arasında Gece Kraliçesi gözükür, kötü insanların elinde bulunan kızını kurtarmasını ister. Üç nedime Tamino’ya güç durumda kaldığında çalmak üzere bir flüt, Papageno’ya da küçük çanlar verip kaybolurlar. Prensle kuşçu Papageno güzel Pamina’nın bulunduğu tapınağa gelirler, kızı aramaya koyulurlar. Tapınakta zenci tutsak Monostatos Pamina’ ya gönül vermiştir, onu rahat bırakmamaktadır.

Pamina’yı bulmak önce Papageno’ya kısmet olur. Kıza durumu anlatır; annesi onu kurtarmak için genç bir prensi görevlendirmiştir, üstelik prens Pamina’ya âşıktır. Pamina’yı aramakta olan Tamino ise kendini birden kutsal mağarada bulur. Üzerlerinde ‘Akıl’, ‘İş’ ve ‘Sanat’ yazılı kapılardan girmeye kalkar, fakat başaramaz. O sırada yaşlı bir rakip belirir, ne istediğini sorar. Tamino kötü kalpli başrahip Sarastro’nun elinden Pamina’yı kurtaracağını bildirir. Rahip ona Sarastro hakkında yargıya varmak için biraz beklemesini söyler. Başrahip Sarastro bir marş eşliğinde diğer rahiplerle gözükür, aynı anda Pamina da Papageno ile girmiştir, iki genç birbirlerini ilk defa görürler ve hemen sarılırlar.

Başrahip, Tamino ve Papageno ile girmiştir. İki genç birbirlerini ilk defa görürler ve hemen sarılırlar. Başrahip, Tamino ve Papageno’nun ruhça temizlenmeleri için bazı deneylerden geçirilmesini emreder. Deneyler başarıyla sonuçlanmıştır. Bu arada Gece Kraliçesi, zenci Monostatos’u Sarasto’yu öldürmekle görevlendirmiş, Papageno öteden beri özlediği bir kadını, Papagena’yı bulmuştur. Gece Kraliçesi, Monostatos ve nedimeler Sarastro’yu yok etmek amacıyla saraya gelirlerken birden şimşekler arasında kaybolup giderler. Başrahip tapınakta iki genci takdis eder. İsis ve Osiris adlı tanrıların onları güzellik ve akılla taçlandırdığını söylerken perde iner.

Çağının usta tiyatro adamı Emmanuel Schikaneder’in isteği ve ısrarı üzerine bestelenen ‘Sihirli Flüt’ konusunu kapsayan türlü anlam ve simgelerle önceleri şaşırtıcı bir etki uyandırmış, yapıda yer alan müzik bölümleri yapıtın her çağ ve iklim repertuarına perçinlenmesine yetmiştir. Mozart, ‘Sihirli Flüt’ü ölümünden kısa bir süre önce tamamlayabilmiştir. Opera uvertüründen başlayarak ‘Mason’ simgeleriyle örülmüştür. Kişilerden pek çoğu o çağlarda Avusturya siyaset ve toplum hayatının en önemli kişilerini tanımlarlar.

Tanınmış bölümler:

«Der Vogelfaenger bin ich ja» (Papageno), «Dies Bildnis ist bezaubernd schön» (Tamino), «Bei Maennern welche Liebe fühlen» (Pamina – Papageno), «O Isis und Isiris» (Sarastro), «Der Hölle Rache» (Gece Kraliçesi), «Ein Maedchen oder Weibchen» (Papageno), «Ach! Ich fühls» (Pamina).


Leave A Reply