Sihler Hakkında Kısa Bilgi

0

Hindistan’da yaşayan Sihler hakkında kısa bilgiler

sihler

Advertisement

Sihler (Sikhiler), 15. yüzyılda Hindistan’da Nanak Dev tarafından kurularak Pencap’ta güçlü bir devlet durumuna gelen tarikatın üyeleri. Sihlik tek tanrılı bir din olup, bu dinin Tanrısı Vişnu’dur.

Yaratan ve ölümsüz olan Vişnu yaratılmamış, kendi kendini yaratmıştır. Dinin önceden biçimlenmiş ibadet kuralları yoktur. Sihler arasında içki ve tütün yasak olup, saç ve sakal uzatılması zorunludur. Başlarına türban saran Sihlerin ulusal tapınakları Amritsar’daki Altın Tapınak’tır ve Granth adlı kutsal bir kitapları vardır. Dinin kabul edilmesiyle Hindistan’da yaygın olarak uygulanan dul kadın yakma adetine de son verildi.


Leave A Reply