Şiilik Nedir?

0

İslamiyetin büyük mezheplerinden birisi olan Şiilik ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin verildiği yazımız.

Müslümanlık’ta bir mezheptir. Şiiler Hz. Ali ile oğullarının haksızlığa uğradıklarını ileri sürerek Sünniler’den ayrılmışlardır.

Advertisement

Müslümanlar’ın % 7’den çoğu Şii’dir. Şiiler başlıca 3 kola ayrılır: Zeydiler, Caferiler, İsmaililer. Çoğunluk, İran’ın resmî mezhebi olan Caferiler’dedir. İran, 1500’de Şah İsmail’ in (Safevîler’in) iktidara gelmesiyle Şii olmuştur; ondan önce Sünniler bu ülkede çoğunluktu.

İsmaililer «Ağa Han» dedikleri bir kimseyi ruhani başkan sayarlar. Bunlar daha çok Hindistan’ın Bombay eyaletinde yaşarlar. Zeydîler ise Yemen halkının yarısını teşkil ederler. Bunlar Sünniler’e çok yakındır.

Şiiler’i Sünni çoğunluktan ayıran en önemli inanış, ilk 3 halifeyi meşru saymayışları, Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’ya her şeyin üzerinde yer vermeleridir. Tarihteki en önemli Şii hanedanlar 968’den 1171’e kadar Mısır’la çevresindeki bütün ülkelere hakim olan Fâtımiler, Safeviler, onların yerine geçen İran hanedanları (Avşarlar, Kaçarlar, Pehlevîler) dir.

Advertisement


Leave A Reply